Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Archiv rubriky: 'Auto-moto'

Ferrari 250 GTO - p?edchůdce 288 GTO

Pátek 22. Srpen 2008

Dnes se chci zmínit o jednom z vozů od dosti známé zna?ky Ferrari. Tímto vozem je model 250 GTO, jak jsem již napsal v nadpisu, jedná se o p?edchůdce 288 GTO, o kterém jsem se již také zmínil.

Hned na úvod musím uvést, že se nejedná o novinku, která vyjela z továrny, je to model pon?kud starší, znalcům nemusím popisovat, jak starý je. P?esto uvedu, že se tento model vyráb?l v letech 1962 - 1964 a z výroby vyšlo asi jen 36 kousků, což nemám nijak podloženo, ale vím, že t?chto vozů moc nebylo. Tento vůz ovšem nebyl p?ímo ur?en na n?jaké b?žné každodenní ježd?ní, primárn? byl totiž ur?en a designován, aby mohl konkurovat vozům v závodech GT.

Tento vůz vycházel z modelu 250 GT SWB. Hlavní inženýr Giotto Bizzarrini do tohoto vozu vložil motor z modelu 250 Testa Rossa (neplést s Ferrari Testarossa), jednalo se o motor vidlicový s celkovým po?tem válců 12 (s rozvodem OHC) a objem t?chto válců ?ítal 3 litry (jestli chcete - 2953 cm³). Jako kostru vozu použili tedy již zmín?nou 250 GT SWB a s výrobou karoserie jim pomáhal designér Sergio Scaglietti.

Po Bizzarrinim bylo ale mnoho inženýrů kvůli sporu s Enzo Ferrarim vyhozeno a výroba vozu byla p?edána inženýru Mauro Forghierimu, který pracoval se Scagliettim, aby mohli dokon?it výrobu t?la. Vůz testovali nejen ve v?trném tunelu, ale i na tratích.

Motor tohoto vozu je, jak bylo již ?e?eno, V12, který je umíst?n podéln? vp?edu, úhel mezi válci je 60°, má šest karburátorů Weber 38 DCN a vytvá?í výkon 221 kW (300 koní) p?i asi 7500 otá?kách za minutu. Nejvyšší to?ivý moment 294 Nm leží asi v 5500 otá?kách za minutu. P?evodovka je manuální p?tistup?ová, synchronizovány jsou druhý až pátý stupe?. Pohán?na jsou zadní kola, ta také dokáží rozjet tento vůz až na n?jakých 279 kilometrů za hodinu, na druhou stranu zase n?kdy pot?ebujeme zastavit a o to se postará ?tve?ice kotou?ů brzd. 100 kilometrů za hodinu dosáhnete z nuly s tímto vozem asi za 6,1 vte?iny. Tyto údaje se ovšem mohou s různým nastavením m?nit.

Rám vozu je ru?n? sva?en z trubek, p?ední zav?šení je nezávislé, použita jsou A-ramena a vinuté pružiny, vzadu je tuhá náprava s listovými pružinami. Celková hmotnost 250 GTO se pohybuje kolem 1000 kilogramů, bohužel jsem nenašel jeden shodný údaj.

Tento vůz na m? vzhledov? působí velice klidn? a vyrovnan?, i když jde o vůz zna?ky se vzpírajícím se kon?m ve znaku. Na tomto voze také t?žko hledám n?jakou ostrou hranu, na voze snad žádná není, možná ta na zádi, kde karoserie p?echází v decentní spoiler. Na voze je docela dost nasávacích otvorů, které slouží bu? k chlazení brzd nebo motoru, každý z t?chto otvorů m? vždy p?esv?d?í, že se bude jednat o po?ádného dravce.

Nebylo by vůbec špatné, kdybych m?l tu ?est se s tímto skvostem setkat, ostatn? asi tak jako s ostatními Ferrari ?i jinými zna?kami jako Porsche, Lamborghini, Maserati…. Na druhou stranu bych asi tento vůz necht?l vlastnit, protože je to rarita, a všudyp?ítomný strach, abych vůz nezni?il, by m? donutil jezdit s vozem velice pomalu, takže bych si jízdu moc neužil. Ovšem je tu možnost mít repliku tohoto skvostu, osobn? jsem ?etl o replice postavené z Nissanu 280Z, která je pohán?na BMW motorem V12. Na severoamerickém trhu dokonce můžete koupit karoserii 250 GTO, která se dá položit na základy nejen Nissanu 280 Z, ale také 240 Z a 260 Z. Ne?íkám, že je toto levn?jší špás, ale originál Ferrari je originál a ten nikdo nenahradí.

Zde je pár obrázků a odkazů:

Ferrari 250 GTO zep?edu

Ferrari 250 GTO zep?edu

Ferrari 250 GTO zep?edu

Ferrari 250 GTO zep?edu

Ferrari 250 GTO z boku

Ferrari 250 GTO z boku

Ferrari 250 GTO z boku

Ferrari 250 GTO interiér

Ferrari 250 GTO motor

Zde další odkazy:

topspeed.com

supercars.net

A nakonec pár rozbitých kousků (jedná se o více modelů Ferrari 250) na wreckedexotics.com:

Zde

Rubrika: Auto-moto | Bez komentářů »

Ford Mustang Bullit

Neděle 11. Listopad 2007

Poslední dobou m? z nevšedních automobilových novinek nejvíce zaujal americký stroj, konkrétn? Ford Mustang a konkrétn? jde o speciální edici Bullit, tento název jist? znají všichni zastánci staršího amerického filmu Bullitův p?ípad (nebo alespo? jedné ur?ité automobilové honi?ky ve filmu). Práv? v tomto filmu, kde hlavní roli plukovníka Franka Bullita hrál Steve McQueen, se ob?vuje vůz Ford Mustang Fastback, který se vyráb?l p?ibližn? od roku 1965 a podle n?ho je vyrobena tato speciální edice.

Tento nový Mustang má vidlicový osmiválec (jak jinak) s výkonem okolo 315 koní, to?ivým momentem kolem 442 Nm p?i 4250 ot./min a tento vůz dokáže uhán?t okolo 242 km/h (taková pohodová m?stská jízda). P?enos motorové síly na kola p?enáší p?tistup?ová manuální p?evodovka zna?ky Tremec, hliníková ?adicí páka je prakticky shodná s ?adicí pákou z Mustangu, který se objevuje ve filmu.

Dále má velice dob?e upravené výfukové potrubí, které produkuje skv?lý akustický zvuk a samoz?ejm? zvyšuje výkon motoru, dále nové sportovní tlumi?e a pružiny, které d?lají z Mustangu (známého jako auto, které jezdí pouze rovn?) dob?e ovladatelný vůz. Mustang Bullit má také samoz?ejm? designov? prakticky shodné disky o velikosti osmnácti palců, na které se nazouvají pneumatiky o rozm?rech 235/50 ZR18. Samoz?ejm? má na karoserii tmav? zelenou barvu jako ve filmu. Bohužel pro milovníky Mustangů z ?eské republiky je tu menší problém, že se Ford Mustang Bullit bude prodávat jen a jen v Kanad? a USA a za p?ibližn? 31 tisíc dolarů (p?ibližn? 565 tisíc K? p?i dnešním kurzu 1 dolar = 18,21 K?).

Ješt? se ale zmíním o asi jedné z nejznám?jších automobilových honi?ek práv? ve filmu Bullitův p?ípad, kde se po San Francisku prohání práv? Bullit s jeho tmav? zeleným Fastbackem a jeho pronásledovatelé, následn? také pronásledování, používají další americký velkomotorový stroj Dodge Charger v barv? ?erné. Honi?ka je to velice napínavá, zvlášt? na za?átku, kdy se jen tak oba vozy na dálku “pošťuchují”, ale když za?n? hlavní ?ást, tak slyšíte jen ?ev pneumatik a motorů, obzvlášt? motor Mustangu se hodn? projevuje, dále vidíte i scény s prokluzujícímu koly a kou?em od pneumatik ?i s odletujícími poklicemi kol. P?i konci honi?ky se dostaneme i ven z m?sta a dojde i na st?ílení, úpln? na konci dojde docela k zajímavému konci, který si můžete prohlédnout zde na youtube.com, který vám neprozradím, ale nejspíše asi konec této honi?ky znáte. Mimochodem stojí za to, si tento film zhlédnout celý.

Zde pár obrázků starého i nového Bullita:

Nový Bullit

Nový Bullit

Nový Bullit

Starý Bullit

Starý Bullit

Starý Bullit

Rubrika: Auto-moto | Bez komentářů »

Maybach 62 S Landaulet - luxusní polovi?ní kabriolet

Sobota 3. Listopad 2007

Maybach 62 S Landaulet je luxusní vůz vycházející z modelu 62 S, který je ur?en pro ty, kte?í mají svého osobního ?idi?e. Nejen, že by nevypadalo dob?e, že si takovýto vůz ?ídíte sami, ale i to, že auto je kabriolet ale pouze z poloviny a to z té zadní ?ásti. ?idi? si proto vítr neužije, pouze spolujezdci vzadu. St?echa je z ?erné látky, skládá se za zadní sedadla, celé složení ?i rozložení trvá kolem 16 vte?in, ale úpln? na konci skládání musí stejn? ?idi? ru?n? p?ekrýt tuto složenou st?echu bílým obalem.

Technika vozu je prakticky shodná s původním Maybachem, vůz je pohán?n p?epl?ovaným dvanáctiválcem s p?ibližným objemem válců 6 litrů, který vydává výkon kolem 450 kW, což je asi 612 koní. Maximální výkon se pohybuje kolem 5000 otá?ek za minutu, zatímco nejvyšší to?ivý moment ?ítající 1000 Nm se pohybuje docela nízko a to okolo 2000 otá?ek za minutu. Spojení mezi motorem a koly zajišťuje 5-stup?ová automatická p?evodovka. Pokud máte o tento vůz zájem, tak si p?edem p?ipravte ?idi?e, n?co kolem 14 miliónů K? (kolem 524000 ?) a p?ipravte se i na to, že po?átkem p?íštího roku bude uvedena limitovaná série ?ítající 20 vozů.

Zde n?jaké obrazné p?iblížení:

Zav?ená st?echa

Otev?ená st?echa

Z boku

Rubrika: Auto-moto | 2 komentáře/ů »

Ferrari 288 GTO - pro m? nejlepší Ferrari

Pondělí 24. Září 2007

Dnes bych se cht?l zmínit o automobilu od jedné velice známé italské zna?ky. Ta zna?ka je Ferrari a konkrétní model se jmenuje 288 GTO. Ne, že bych byl n?jaký maniak do Ferrari, ale když prost? Ferrari vidím, tak ve m? ten pohled na tyto vozy také n?co probouzí, probouzí ve m? kluka, který si moc p?eje, aby si mohl mohl n?jaké Ferrari prohlédnout z blízka, nebo aby se v n?m mohl svést, nebo ba dokonce n?jaké Ferrari ?ídit (to by ovšem nemuselo dopadnout dob?e). Pro? práv? jsem si vybral toto Ferrari, vybral jsem si ho asi proto, že na m? nejvíce zapůsobilo ze všech t?ch možných modelů, ne že by se mi jich nelíbilo více, ale tento model m? n?jak upoutal.

Ferrari 288 GTO vypadá zep?edu velice drav? a nekompromisn?, myslím si, že tuto nekompromisnost dodává vozu velice ostrá hrana mezi kapotou a p?ední maskou a také ostrý ohyb zp?t mezi maskou a navazujícím p?edním nárazníkem. Také mám dojem, že vykláp?cí hlavní sv?tla dodávají vozu sportovnost a také trochu elegantnost. Velice m? ale upoutala i sv?tla na masce, která jsou nekrytá a jsou uskupena v dvojicích, na každé stran? jedna dvojice. V p?edním nárazníku jsou dva otvory, nejspíše nasávací otvory.

Ferrari 288 GTO je kupé, ani bych u sportovního vozu neo?ekával nic jiného. Po stranách ve dve?ích jsou prohlubn?, které se postupn? zv?tšují a vzadu na karoserii p?echází v otvory, které slouží k chlazení motoru, ale jen pomocn?, primárn? je motor chlazen kapalinou. St?echa vozu je velice krátká, protože je motor uložen uprost?ed vozu a jelikož je motor p?ekryt kapotou, tento vůz nemá moc velké zadní okno, je plošn? velice malé a je velice skosené (kdo by se u tohoto vozu díval za sebe). P?esto ale ze st?echy po stranách p?echází dv? svislé lišty až k zadnímu malému decentnímu spoileru (jestli se tomu tak dá ?íci), takže p?i pohledu ze strany to navokuje dojem, že má toto Ferrari vzadu b?žné velkoplošné okno sahající až k zádi. Na zádi se můžeme všimnout již zmín?ného decentního k?ídla, které zárove? utvá?í jakýsi kšilt, který p?ekrývá zadní sv?tla.

Co ?íci k motorové a pohonné výbav?? Asi to, že srdce vozu je umíst?no uprost?ed, je to vidlicový osmiválec (pouhý osmiválec, to je možná také důvod, pro? n?kte?í nemusí mít toto Ferrari rádi, n?kdo může mít názor, že když to nemá dvanáctiválec, tak to není Ferrari, to je podle m? “blbost”) p?epl?ovaný dv?ma turby (to je op?t ta samá písni?ka, když to není “atmosféra”, tak to ……..) s objemem válců 2855 ccm (kubických centimetrů), ?ty?mi ventily na válec a chlazený kapalinou, výkon ?iní n?co kolem 400 koní (asi 298 kW) p?i 7000 otá?kách za minutu, nejvyšší to?ivý moment ovšem leží trochu n?kde jinde a to v 3800 otá?kách a ?iní asi 498 Nm. Maximální rychlost by se m?la s jistotou zastavit na hodnot? 305 km/h (nevím, jestli jede rychleji, zatím jsem nem?l možnost otestovat). Na sto kilometrů za hodinu byste se m?li dostat za 5 vte?in. P?evodovka je p?tistup?ová manuální, pohon je p?es ní veden na zadní kola.

Tyto skvosty se vyráb?ly v letech 1984 - 1985 a vyrobilo se jich pouhých 273 kusů (možná 277, našel jsem dva údaje). Ješt? bych se na záv?r zmínil o interiéru Ferrari 288 GTO, interiér je dle mého velice jednoduše uspo?ádán, avšak p?ehledn?, ne jako v dnešní dob? - natla?it tam, co se do toho vejde - ale velice p?ehledné uspo?ádání ukazatelů a jiných “budíků” ?i ovlada?ů, volant a seda?ky v kůži, seda?ky závodn? stav?né a ?adicí páka má otev?enou kulisu. Opravdu se mi toto Ferrai velice líbí a velice bych ho cht?l jako i jiné supersporty alespo? vid?t z blízka, ne-li n?co víc.

Zde bych si op?t dovolil pár obrázků, n?které obrázky budou uloženy p?ímo na webu, na n?které se pouze odkážu, protože n?které hezké obrázky mají vodotisk.

Ferrari 288 GTO

Ferrari 288 GTO

Ferrari 288 GTO

Ferrari 288 GTO Interiér Ferrari 288 GTO Motor

Ferrari 288 GTO Interiér

A zde n?jaké ty odkazy na další skv?lé obrázky:
ultimatecarpage.com (zep?edu)
ultimatecarpage.com (zep?edu)
ultimatecarpage.com (zezadu)
ultimatecarpage.com (zezadu)
ultimatecarpage.com (z boku)
ultimatecarpage.com (zezadu)
ultimatecarpage.com (zespoda)
ultimatecarpage.com (interiér)
ultimatecarpage.com (interiér)
ultimatecarpage.com (motor)
ultimatecarpage.com (motor)
ultimatecarpage.com (motor)

Rubrika: Auto-moto | Bez komentářů »

ART GTR374 Mercedes-Benz CLS350

Úterý 28. Srpen 2007

ART GTR374 je Mercedes-Benz vycházející z modelu CLS 350. Oproti původní verzi má vylepšenou karoserii, která by mohla p?ipomínat vozy DTM, u tohoto vozu je také vylepšen motor. Výkon upraveného šestiválce o objemu 3,5 l se z původních 272 koní vyzvedl na 374 koní, mimo jiné tento údaj je za?azen v názvu modelu, to?ivý moment vylepšeného Mercedesu ?iní 510 Nm. O tento vůz se postarala n?mecká firma ART. Karoseriov? není tento vůz zas tak moc zm?n?n, i když se od původního modelu docela liší. Zm?n?ny jsou oba nárazníky, boky mají zlepšené sání, v p?edním nárazníku je na každé stran? dvojice mlhovek, na zadním nárazníku je difuzor a pod ním je ?tve?ice výfukových koncovek. Vůz je také snížen asi o 4 centimetry a má ?erná kola z lehké slitiny o velikosti 20 palců.

ART 374 zep?edu

ART 374 zezadu

Rubrika: Auto-moto | Bez komentářů »

Rossion Q1: Supersport za “milion a půl”

Neděle 22. Červenec 2007

Nedávno se na internetu objevila informace o novém supersportu Rossion Q1, který je od americké automobilky 1G Racing. Ale není to tak úpln? vůz od této automobilky, ale je to p?epracovaný vůz M12 od britské automobilky Noble, která licenci na tento vůz prodala americké automobilce 1G Racing. Rossion Q1 má pozm?n?nou karoserii a pozm?n?ný výkon narozdíl od původního Noble M12. Výkon dosahuje 450 koní (330 kw), hmotnost je velice nízká a to 1135 kg. Rossion se rozjede z 0 km/h na 100 km/h za pouhé 3,2 s a zvádne uhán?t skoro 300 km/h. “Menší” maximální rychlost je způsobena krátkými p?evody p?evodovky, ale proto se také zlepšila akcelerace a o to asi šlo. Jak je již nazna?eno v nadpisu, Rossion Q1 by se m?l v Americe prodávat za 69 tisíc dolarů, což v p?epo?tu na ?eské koruny ?iní asi 1,5 milionu.

Fotogalerie:

Rossion Q1

Rossion Q1

Rubrika: Auto-moto | Bez komentářů »

Porsche 911/997 GT2

Neděle 22. Červenec 2007

Dostala se mi do rukou informace, že se v ?íjnu tohoto roku objeví nová generace nejsiln?jšího turbem p?epl?ovaného vozu od automobilové zna?ky Porsche, které si tradi?n? nese název GT2, celým názvem se jedná o vůz Porsche 911 GT2 nové generace, tudíž je to typ 997. Tradi?n? bude tento vůz pohán?n motorem typu boxer o šesti válcích, jejichž objem ?iní 3,6l. Ovšem tento vůz si výkonov? od p?edchozí generace polepšil o 43 koní (32 kw) na sou?asných 530 koní (390 kw).

Tomuto výkonu napomohlo nové turbodmychadlo s variabilním nakláp?ním lopatek a tento výkon napomáhá k akceleraci z 0 km/h na 100 km/h za 3,7 s a maximální rychlost by m?la být okolo 320 km/h. Výkon u tohoto Porsche bude p?enášen pomocí šestistup?ové manuální p?evodovky a to pouze na zadní kola, ?ili to bude vůz parametry ur?en na závodní okruh. Cena GT2 není ješt? p?esn? stanovena, ale podle p?edb?žných informací by vám z vašeho konta po koupi tohoto skvostu m?lo ubýt asi 180 tisíc eur (v p?epo?tu asi 5,2 milionu korun ?eských).

N?jaké obrázky pro vaši p?edstavu:

Porsche 911 GT2

Porsche 911 GT2

Rubrika: Auto-moto | Bez komentářů »

Chevrolet Impala 1967

Sobota 30. Červen 2007

Už to také bude asi déle než jeden rok, ale stále jsem na to nezapomn?l. Na co vůbec? Na to, jak jsem se vracel z projíž?ky na mém 8 letém horském kole od zna?ky Favorit, což zatím není podstatné, podstatné je to, že jsem už byl blízko mého domova a na jedné k?ižovatce jsem se postavil za jedno velice mohutné vozidlo, které jsem zdálky nepoznal. Až p?i bližším setkání jsem zjistil, že se jedná o Chevrolet Impala. Jel se mnou i můj bratr, oba jsme trošku udiven? koukali, odkud že se toto vozidlo vzalo a p?áli jsme si, aby ta ?ervená na semaforu trvala trochu déle a my si mohl tento skvost lépe prohlédnout.

Po chvíli padla zelená a tento stroj se s lehkým “zabubláním” motoru rozjel a bez jakékoli námahy se za?al vzdalovat a ujel. Doma jsem sedl k internetu a za?al jsem hledat n?jaké podrobn?jší informace o tomto vozidle a zjistil jsem, že první Impala objevuje v roce 1958 a prakticky v každém dalším roce se objevuje nová trochu pozm?n?ná verze, takže mi dalo nejd?íve velice dost práce zjistit, kterou že jsem to vid?l verzi a p?išel jsem na to, že ta “moje” bude z roku 1967 plus mínus rok.

Chevrolet Impala v letech 1965-1970 dostával motorizaci: ?adový šestiválec s objemem válců 250 kubických palců (asi 4,1l, výkon byl kolem 155 koní), dále vidlicový osmiválec s objemem 283 kubických palců (asi 4,6l, výkon se pohyboval mezi 195 koni-220 koni), další byla také V8 s 307 kubickými palci (asi 5,0l s výkonem od 115 koní do 200 koní), další je V8 s objemem 327 kubických palců (asi 5,4l, výkon 250-375 koní), dále V8 s 350 kubickými palci (asi 5,7l s výkonem mezi 250-350 koni), dále motor V8 s objemem válců 396 kubických palců (asi 6,5l, výkon od 265 koní do 425 koní) a úpln? posledním motorem Impaly je op?t V8 tentokrát s objemem válců 427 kubických palců (asi 7,0l, výkon se pohybuje v rozmezí 335 koní a 425 koní). V t?chto Chevroletech se objevují p?evodovky manuální se t?emi nebo ?ty?mi stupni a také p?evodovky automatické. Karoserie t?chto vozů mohou být dvoudve?ové a to bu? convertible (kabriolet), nebo coupe (kupé) a také hardtop (s pevnou st?echou), dále karoserie mohou být ?ty?dve?ové a to hardtop, sedan a station wagon (takové “kombi”).

Jinak když se ješt? vrátím k tomu pocitu, jak jsem toto auto spat?il, je to velice nezapomenutelný okamžik. M? vždy takováto silná, mohutná americká auta fascinovala. N?kdo ?ekne, že taková auta jezdí jenom dop?edu a mají hroznou spot?ebu, je to pravda, ale musíme vzít v potaz, že tato auta byla postavena v Americe, kde mají široké dlouhé silnice a benzin tam také moc nestojí. M? vždy fascinovalo, že ta auta vypadají velice normáln? (alespo? v Americe, ale ani v evropských zemích se t?chto vozů moc lidí nevšimne) a p?itom v nich d?ímá docela velká síla a také se mi líbí, s jakou lehkostí se dokáží rozjížd?t a pohybovat a hlavn? ten jejich poklidný “bublající” zvuk, který se dokáže v mžiku p?em?nit ve vyšších otá?kách na ?ev, který dokáže na sebe upoutat velikou pozornost. Chevrolet Impala, který jsem potkal na semaforu, mimo jiné bylo to v Kladn? (kdo by nev?d?l které Kladno, protože jsou dv?, tak je to Kladno položené blízko hlavního m?sta Prahy ve St?edo?eském kraji), jsem pak spat?il na Hlavní t?íd? v Kladn?, kde bylo v jedné ulici zaparkováno, tak jsem si ho lépe prohlédl, ale pak už jsem ho nikdy nespat?il jako v?tšinu neobvyklých vozů v Kladn?.

Zde se pokusím o jakési p?iblížení tohoto vozu fotografiemi, které jsem ovšem nevytvo?il já, protože jsem s sebou na kole nem?l jaksi žádný fotoaparát a ani to nejsou fotografie toho doty?ného vozu, který jsem vid?l.

Impala
impala
Impala

Rubrika: Auto-moto | Bez komentářů »

Porsche 911/997 Turbo Cabrio

Úterý 19. Červen 2007

Te? jsem si práv? p?e?etl informaci o vozidle zna?ky Porsche, kterou si vzala do parády firma 9ff (pro? asi ten název firmy?). Jedná se o kabriolet Porsche 911 typu 997, který je navíc osazen místo původního motoru s dv?ma turby a obsahem válců 3,6l, v?tším motorem 4,0l a ta turba jsou vylepšena touto firmou.

Existují dv? výkonové verze. Ta “slabší” má “pouhých” 582 kW (asi 780 koní) a ta siln?jší dosáhne výkonu až 679 kW (kolem 910 koní), s tou první verzí se vám tachometr zastaví na hodnot? asi 382 km/h, respektive 392 km/h s verzí druhou, navíc druhá verze se vyšplhá na 100 km/h už za 3 sekundy, což docela ujde.

Navíc vůz obsahuje lepší vzduchové filtry, lepší vst?ikova?e paliva, upravené hlavy válců a také vylepšené výfukové potrubí. Zvenku se Porsche do?kalo lepších spoilerů na lepší odvod vzduchu a také karbonového krytu kufru. Porsche je to p?kné, ale zdá se mi, že i původní Porsche dokáže slušn? uhán?t, takže alespo? já bych nem?l pot?ebu si tento vůz po?ídit, protože bych byl rád i za původní verzi.

Porsche 911/997 Turbo Cabrio

Rubrika: Auto-moto | Bez komentářů »

1978 Porsche 911 Turbo 3,3

Sobota 16. Červen 2007

Rozhodl jsem se, že na svém webu zve?ejním n?jaké informace o vozidle, které je vlastn? mým autem snů. Jedná se o vůz zna?ky Porsche, o které jsem se zmi?oval již v jednom ?lánku v?novaném knize Porsche. Je to vůz Porsche 911 Turbo s objemem válců 3,3l vyrobený v roce 1978, bohužel si tento rok nemohu pamatovat z důvodu mého v?ku, v té dob? mi bylo asi “-11let”.

O tomto Porsche jsem se poprvé dozv?d?l ze hry “Need For Speed: Porsche Unleashed” (ve zkratce NFS:PU, známá také jako “Need For Speed: Porsche 2000″). V této h?e, když jsem se poprvé dostal k tomuto vozu a jel jsem s ním, tak se mi moc nelíbilo, bylo velice p?etá?ivé a složité na ovládání, tak jsem s ním moc nejezdil, ale postupem ?asu jsem zjišťoval, že jde spíše o velice zábavné auto. Díky jeho p?etá?ivosti jste si mohli projižd?t zatá?ky velice efektním stylem. Tento vůz m?l také velice vysoký výkon a dobrou akceleraci, navíc po nákupu lepších sou?ástek se ten výkon zv?tšil a auto bylo p?i rozjezdu skoro až brutální, navíc má pouze ?ty?stup?ovou p?evodovku, což vám zjednoduší ovládání p?i použití manuální p?evodovky.

Ale aby to nevypadalo, že zde pouze popisuji 7 let starou hru (která je ovšem velice dobrá, pro m? i v dnešní dob?), tak sem p?idám fakta z reality. Tomuto vozu p?edcházel prakticky totožný vůz, avšak pouze s menším objemem válců a to 3,0l, menším výkonem, pomalejší akcelerací a nižší maximální rychlostí (ale takový rozdíl to zase nebyl). Ale úplný původ tohoto vozu pramení z vozu Porsche 911 Carrera RS 3,0 z roku 1974, což bylo závodn? lad?né auto, z této Carrery byl pro Turbo použit podvozek.

Porsche 911 Turbo 3,3 m?lo také na svou dobu velice luxusní výbavu. Okna m?la kou?ové zabarvení, vůz m?l vyh?ívané p?ední a zadní okno, m?l elektricky stahovatelná bo?ní okénka, také m?l zadní st?ra? a ost?ikova?e p?edních sv?tel. Sedadla byla potažena kůží, vůz obsahoval stereo rádio s magnetofonem a obsažena byla i klimatizace.

Jedním turbem p?epl?ovaný motor 3,3l vydával výkon 220 kW (asi 300 koní), maximální rychlost se udává 260 km/h, ale myslím si, že dokáže uhán?t i rychleji. Tento vůz pot?eboval n?jak usm?rnit, tak byl opat?en velikým k?ídlem na krytu motoru (vzadu, p?ezdívka “velrybí ocas”). Pneumatiky mají rozm?ry: p?ední - 185/70 VR a zadní - 215/60 VR 15. Blatníky vozu jsou velice široké, dost p?esahují do stran vedle vozu a jsou také dobrým poznávacím znakem tohoto vozu.

“Budíky” tohoto vozu jsou provedeny jaksi závodn?, mají oby?ejná skla bez antireflexní vrstvy, kterou m?ly i levn?jší vozy v té dob?, a proto na n? nemusí být vid?t, když se v nich odrazí sv?tlo. Ale důležité budíky, jako je otá?kom?r a tlak turba, byly dob?e umíst?ny, aby na n? ?idi? vid?l. Palubní deska je také velice jednoduchá.

Tomuto vozu sta?ily pouhé ?ty?i stupn? p?evodovky a po 2500 otá?kách se za?alo otá?et turbodmychadlo, vůz slušn? zrychloval i p?i za?azeném 4. stupni a p?i vysokých otá?kách jste mohli mít pocit, že jedete v závodním voze (to ovšem nemusel být jen pocit).

Můj sen je tento vůz vid?t na vlastní o?i, to je můj základní sen, avšak kdyby se objevila možnost si do tohoto vozu sednout, nebo dokonce se svést jako pasažér, nebo tento vůz dokonce ?ídit (což by mohlo být pro n?které i nebezpe?né), tak bych byl neuv??iteln? šťastný. Avšak nelpím pouze na tomto vozu, byl bych rád i za vizuální kontakty i jiné kontakty s jinými zajímavými vozy této zna?ky, ale spíše s t?mi, které jsem ješt? nem?l možnost vid?t jet po m?st? (p?íklady t?ch, co jsem vid?l: Porsche 911 Carrera typ 996, Porsche 911 Carrera typ 993, Porsche Boxster, Porsche Cayenne, ale i tyto bych si rád osobn? cht?l prohlédnout).

Když ale p?emýšlím o tom, že bych n?jaké Porsche dokonce i vlastnil, tak si ?íkám, že bych ho asi na našich ?eských silnicích moc dob?e nemohl využít, spíše by se dalo využít na dálnicích nebo na silni?ních okruzích, na oby?ejných silnicích s dírami ve vozovce bych mohl z toho vozu a i ze sebe vyt?ást duši. A navíc kdybych n?jaké Porsche vlastnil, tak bych o n?m už nemohl snít a musel bych si sen vymyslet nový a nemluvím o tom, že bych to Porsche ani neuživil.

Rubrika: Auto-moto | 2 komentáře/ů »