Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Archiv rubriky: 'Auto-moto'

Kniha Porsche - Alois Pavlůsek a Ond?ej Pavlůsek

Středa 13. Červen 2007

Jednou jsem ve svém volném ?ase projížd?l internet a hledal jsem n?jaké ?eské stránky zabývající se n?meckou zna?kou Porsche. Na jedné z t?chto stránek byla mimo jiné autorem té stránky doporu?ována tato kniha. Jmenuje se Porsche a na její tvorb? se podíleli Alois a Ond?ej Pavlůskovi, na vydání knihy má zásluhu Computer Press.

Než jsem si tuto knihu koupil, tak jsem se o ní snažil najít co nejvíce možných informací, které by mi mohli tuto knihu blíže popsat. Po sehnání informací jsem se rozhodl tuto knihu opravdu zakoupit. Knihu jsem zakoupil p?es internet spolu s další knihou, ale jist? se tato kniha dá sehnat v knihkupectví.

Kniha za?íná kapitolou, kde se v knize píše o Ferdinandu Porsche jako o zakladateli firmy, ale i podrobné informace o dalších vlastnících firmy z rodu Porsche se tam nalézají. Nejvíce m? však z historie zna?ky p?ekvapovala informace, že se Ferdinand Porsche celou dobu snažil vyrobit lidový vůz za málo pen?z, který by si mohli koupit i mén? zámožní lidé, ale nikdy se mu to nepovedlo a vytvo?il prakticky vždy taková siln?jší, rychlejší a dražší auta, ale i p?esto však m?l veliký odbyt vozů a důležitým odb?ratelem bylo USA. V dalších kapitolách se postupn? do?tete o typech zna?ky Porsche a každému typu je v?nována jedna kapitola.

Prvním typem objevujícím se v knize je typ Posche 356, nejstarší vozy, dále se můžete dozv?d?t o Porsche 911, asi nejznám?jší typ. Kapitola o 911 je asi nejobsáhlejší z typů v knize, protože tento typ je nejznám?jší, nejrozší?en?jší a bylo vyrobeno nejvíce vozů tohoto typu. Obsahuje také popis 5 generací 911, a to jsou: úpln? ty nejstarší Porsche 911, pak typ 911/930, potom 911/964, 911/993 a nakonec 911/996. Tato kniha je staršího datování, tak tam bohužel vůbec není obsažena poslední generace typu 911 a to typ 911/997.

Další kapitola zahrnuje více typů vozů najednou. T?mto vozům by se dalo ?íci “lidová Porsche”, i když zas tak lidová nebyla, ale oproti ostatním Porsche to o nich můžeme prohlásit. V této kapitole můžete najít typ 912, což není moc známý typ. Porsche 912 vypadá stejn? jako první typ 911, ale s jednou velkou poznámkou, že Porsche 912 obsahuje pouze ?ty?válcový motor, zatímco všechna Porsche 911 mají motor šestiválcový, ovšem koupí 912 jste ušet?ili peníze, sice m?lo podstatn? nižší výkony, ale m?li jste Porsche, které m?lo všem známý tvar karoserie. Dále si po?tete v této kapitole o Porsche 914, které nemá konstrukcí ani tvarem nic spole?ného s 911. Toto Porsche bylo navíc vyráb?no v úzké spojitosti s firmou Volkswagen, proto můžete na tomto aut? n?kde najít i znak VW. Tento vůz je velice “lidový”, obsahuje také ?ty?válec a první motor ve voze m?l objem válců 1,7. Dále se objevil typ 916, který m?l základ v 914, ale m?l motor z 911, potom v knize naleznete typy 924, 944, 968, které jsou mén? známé, ale ne nevýznamné. Porsche 968 vypadá velice dob?e. Nakonec této kapitoly se dozvíte o dost známém modelu pod interním ozna?ením 986, Boxster a Boxster S (jak by vzhled mohl p?ipomínat, tak se Boxster opravdu ne?adí mezi typy 911).

Další kapitola vypovídá o Porsche s p?epl?ovanými motory. Typy 911 s p?epl?ováním byste v kapitole o 911 marn? hledali, jsou zde. Zase zde naleznete postupný vývoj generací Porsche 911 Turbo, zde musím podotknout, že první typ 911 nebyl nikdy s p?epl?ovaným motorem. První Turbo se objevilo až v roce 1975. Moje oblíbené vozidlo ze všech Porsche je z této kapitoly a to je Porsche 911 Turbo 3,3l z roku 1978, které jsem bohužel ješt? nevid?l na vlastní o?i. Dále si po?tete o speciálním Porsche 959, kterého byla vyrobena pouze jedna série vozů, má vzhlednové prvky typu 911 a motor je p?epl?ován dv?ma turby. Mimo jiné se zde do?tete o závodních strojích, které vznikly ze sériových, nap?íklad Porsche 935/78 (”Mobydick”), malá zmínka o Porsche 917 a nejnov?jší závodní stroje Porsche 911 GT1, GT2 a GT3 (se?azené od nejsiln?jšího a pouze GT3 je s atmosférickým motorem). Také je tu zmínka o Porsche Carrera GT, které se již v dnešní dob? nevyrábí a v dob? psaní knihy se ješt? nevyráb?lo, tak se o n?m hovo?í v budoucnosti, ale údaje o n?m v knize uvedené jsou pravdivé. Dalším mén? známým modelem je Porsche 928 s objemem válců vyvíjejícím se postupn? z 4,5l až na 5,4l.

Poslední kapitola se zabývá spíše koncepty vozů, motory Porsche pro letadla, také si můžete p?e?íst pouze p?edb?žné informace o Porsche Cayenne, SUV vozu, který se v dob? vydání knihy také nevyráb?l. Kniha na konci ukazuje p?ehled všech vozů Porsche se základními údaji.

Pro m? nejoblíben?jší Porsche je Porsche 911 Turbo 3,3 z roku 1978, které jsem již zmínil, pak jsou to všechny vozy typu Porsche 911/993 a nepohrdnul bych, kdyby mi n?kdo nabídl svezení alespo? v Porsche 928. O Porsche jsem sice ne?etl jiné knihy, ale myslím si, že tato kniha velice dob?e a podrobn? popisuje vývoj zna?ky Porsche a potom také podrobn? popisuje vývoj a výbavu jednotlivých typů Porsche. Kniha se dá sehnat za p?ibližn? 150 K?.

Rubrika: Auto-moto | Bez komentářů »

Ford Focus WRC-S a Opel Corsa GSi

Sobota 9. Červen 2007

Na autosalonu v Barcelon? byl p?edstaven nový vůz od zna?ky Ford a je to Ford Focus WRC-S. Je to speciální edice Focusu, která je omezena po?tem vyrobených kusů, kterých bude pouze 666, ale z důležitou poznámkou, že budou ur?eny pouze pro Špan?lsko.

Jak by se dalo vyvodit z názvu tohoto vozu, mohlo by jít o velice silný závodní vůz, který by mohl podobné parametry jako verze WRC, jen upravené pro civilní ?idi?e, avšak pokud jste o?ekávali, že do tohoto vozu budete tankovat benzin, tudíž by vůz m?l zážehový motor, spletli jste se, protože tento vůz má motor vzn?tový (dieselový), takže nafta bude tou správnou volbou. Nafta docela p?ekvapí u údajn? sportovního vozu, ale zase se už v dnešní dob? objevuje u více aut, p?íkladem může být civilní Škoda Fabia RS a Octavia II RS, ale jsou to už i okruhové speciály (Audi R10).

Tento Focus pohání dvoulitrový motor TDCi se dv?ma turby, pohán?ná je pouze p?ední náprava (bohužel žádná “?ty?kolka”) a výkon ?iní 100 kW, p?ibližn? 136 koní, což naprvní pohled vypadá dost, ale když má tento vůz v názvu WRC a dokonce se snaží p?ipodobnit se t?mto závodním speciálům i vzhledem, myslím si, že tento výkon je velice b?žný a nejedná se pro m? o n?jaký extra výkonný skvost. Znám i vozy starší deseti let se starými benzinovými motory o objemu dvou litrů, které mají podobný výkon, p?íkladem může být Citroen Xantia z roku 1994, motor 2,0 16V a výkon 97 kW (asi 132 koní) a dále i dnešní vozy mají vyšší výkony, nap?íklad Volkswagen Passat mající motor 2,0 TDi má výkon asi 140 koní, ale lepší verze má až 170 koní, jenže toto jsou civilní b?žné verze a ne speciální edice.

Tento Ford Focus zvládne zrychlení z 0 km/h na 100 km/h za asi 9,3 s a rychlost na tachometru se vám zastaví nejvýše na 203 km/h, což také nejsou n?jaké p?evratné údaje.

Já tento vůz neodsuzuji, pouze konstatuji, že jeho název velice p?ece?uje jeho opravdovou tvá?, ale ur?it? se tento bude ve Špan?lsku velice dob?e prodávat.

Dále se na autosalonu v Barcelon? objevil vůz od zna?ky Opel a to upravený model Corsa, jeho název zní Opel Corsa GSi. Je to jakýsi návrat k původním modelům Opelu, protože Opel v minulosti používal ozna?ení GSi pro nejsiln?jší verzi ur?itého modelu, nap?íklad Opel Kadett GSi, ale i Opel Corsa GSi už byl vyroben, te? je op?t na scén?.

Corsu pohání tentokrát zážehový motor, narozdíl od Focusu, o objemu válců 1,6 litru, který je p?epl?ován jedním turbem a dosahuje výkonu 110 kW (150 koní), což p?ed?uje výše uvedený Ford. Akcelerace z 0 km/h na 100 km/h u tohoto vozu ?iní 8,1 s a nejvyšší možná rychlost je 210 km/h.

Tento vůz se odlišuje od normálních verzí jinak tvarovanými nárazníky a prahy, má sportovn?jší podvozek a lepší brzdy. Jestliže se po?ítá u tohoto vozu s b?žnou sériovou výrobou, tak si myslím, že je to velice dobrý vůz a mohl by hodn? lidí, kte?í by si cht?li užít sportovn?jsí jízdu, uspokojit.

Obrázky:

Ford Focus WRC-S

Opel Corsa GSi

Rubrika: Auto-moto | Bez komentářů »