Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

ToCA Race Driver 2 - pot?šila m? jako Need For Speed: Porsche Unleashed

Úterý 9. Září 2008

Nedávno jsem si všiml, že se dá koupit ToCA Race Driver 2 jako Nová eXtra Klasika (NXK) od CDProjekt.cz asi za 199 K?, ovšem osobn? jsem si všiml i n?kterých obchodů, kde tato hra byla i za cenu 99 K?. Chvilku jsem sice váhal, ale nakonec jsem si ji zamluvil a zakoupil.

Pravda je, že tato hra již není novinka, už ji nahradila ToCA Race Driver 3 a ješt? poté Race Driver Grid, ale to jsem osobn? v?d?l. Také jsem již tuto hru hrál, když byla ?istou novinkou, ale jen u známého a popravd? ?e?eno, n?jak m? v té dob? nezaujala, a tak jsem na ni n?jak zapomn?l. Avšak t?? se vyno?ila šance ji mít za stovku.

Po nainstalování a nastavení jsem se pustil do kariéry, všude p?ítomná ?eština v menu, nastavení, výb?rech závodů a i ve videích jako titulky (dabing je původní) m? docela pot?šila a zp?íjemnila mi užívání této hry. Sice by mi původní angli?tina nevadila, protože jsem již prošel dost a dost závodních her a jiných v jazyce původním, tudíž mi rutinní nastavení ned?lá problém a i rozhovory ve h?e bych možná zvládnul, ale asi bych nepochytil vše, protože p?eci jen nemám angli?tinu vrytou jako rodilý mluv?í, nebo n?kdo, kdo byl v anglickém prost?edí t?eba 5 let. Prost? a jednoduše jsem osobn? rád, že jsem za takovou cenu koupil ?eskou verzi.

Rozhovory ve videích jsou docela dob?e zpracovány a to jak graficky, tak p?íb?hov?, také dokáží zpest?it tuto hru. Vy jako závodník v t?chto rozhovorech vidíte vše z prvního pohledu, takže sebe nevidíte, máte zde ješt? svého “trenéra” a po n?jaké dob? se objeví i žena, která se stává vaší manažerkou a zajišťuje vám závody, tudíž i peníze, n?kdy domlouvá i závody, se kterými trenér nesouhlasí nebo se mu nezdají, ale je to kvůli pen?zům. Jde nap?íklad o závody na oválech - n?co jako Nascar nebo rally ?i rallycross atd. Když jsem tuto hru hrál úpln? poprvé, tak m? nap?íklad p?ítomnost rally ve h?e t?šila, ale nyní se p?ikláním k názorům, že je to tam trochu navíc. Sice to ozvlášt?uje kariéru a ukazuje to, že ne vždy jezdíte kvalitní silni?ní závody, že sem tam musíte jezdit i to, co nechcete, ale nehodnotím to kladn?. Nezdá se mi to ani n?jak extra kvalitn? zpracované, obzvlášt? to mohu ?íci o rallycrossu.

Prost? preferuji silni?ní závody a obzlášt? ty, co se jezdí s vozy, které jsou, nebo byly b?žn? k dostání normálním lidem, i když jsou zde vyjímky. Nap?íklad se mi tolik nelíbí závody DTM, na druhou stranu se mi t?eba docela líbí závody formulí, tedy ne t?ch F1, ale takových menších, nazvaných Formula Ford. Osobn? také preferuji trat?, kde je více p?írody než mantinelů, jsem zvyklý z NFS 5, že jsem se mohl kochat krajinou a mohl jsem si n?kdy dovolit “výlet” po tráv? a ne náraz do mantinelu, nebo zastavení v ka?írku. Prost? nemám rád stereotyp, ale zase nechci, aby m? ta zm?na stála konec závodu.

Po fyzikální stránce je dobré, že se auta chovají více realisticky, prakticky p?ed každou zatá?kou je pot?eba brzdit, silná auta s náhonem na zadní kola mají tendenci se p?etá?et a když jsou ješt? k tomu t?žká, t?žko se tento smyk vyrovnává, nap?íklad Jaguar E-Type. Každé auto se chová jinak, každé je tudíž originál. Co si tak pamatuji NFS 7 nebo 8, tam se všechna auta chovala prakticky stejn?.

P?i startech se u v?tšiny aut musí kontrolovat plyn, nesmí být p?i startu v ?erveném pásmu, jinak se kola budou stále protá?et a protivníci vám ujedou, musí se držet tak v polovi?ních otá?kách a p?i záb?ru teprve p?idávat. Z fyzikálního hlediska se mi líbí také poškození vozů, které se také blíží realit?. Lehké otírání o mantinel ?i protivníka znamená lehce promá?klé plechy ?i škrábance, p?i t?žších nárazech padají nárazníky, blatníky, praskají skla a objevují se i leh?í problémy pod karoserií - poškození motoru, brzd, p?evodovky atd. P?i opravdu t?žkých nárazech jak do zdi, tak do protivníků vám může upadnout, nej?ast?ji p?ední, kolo nebo se vám n?jaká sou?ást poškodí natolik, že už neuslyšíte motor a hra vám nabídne návrat do menu ?i restart závodu. Podlé mého je poškození a chování vozů velice dob?e zvládnuté.

Ve h?e se objevují různé vozy a trat?. Ze známých vozů to může být Ford GT, Ford Mustang 1968, Ford Mustang Cobra R, Aston Martin DB7 Vantage, Aston Martin DB5, Aston Martin DB9, Jaguar XKR, Jaguar E-Type Series II (1968), AC Cobra, Subaru Impreza WRX, Mitsubishi Lancer Evo VII, Mitsubishi 3000 GT, Nissan Skyline GT-R, speciály DTM od Mercedesu, Audi a Opelu a mnoho dalších.

M? se osobn? nejvíce líbí šampionát Vintage Classic, kde jezdí Jaguar E-Type, Aston DB5 a Ford Mustang 1968 a z tohoto šampionátu a vůbec z celé hry se mi nejvíce líbí trať Loch Rannoch, která má docela p?knou okolní scenérii a objevuje se v ní mnoho různých úseků a zatá?ek. Dále se mi líbí šampionát Convertible Tour, kde můžete jet Astonem DB7, Jaguarem XKR ?i AC Cobrou, zde je také trať Loch Rannoch, ale objevují se zde i trat? m?stské, které jsou prakticky po celé délce obehnané zdmi a mantinely, proto mohou být ze za?átku trochu t?žké, ale m? prost? n?jak uchvátily. Další podobné m?stské trat? jsou i v šampionátu ‘68 Mustang Challenge (Ford Mustang 1968), Mustang Challenge 2000 (Ford Mustang Cobra R), nebo i ve Vintage Classic a dalších.

Postupem ?asu zjistíte, že se zde tu a tam n?které auto, ale spíše trať objeví vícekrát, takže je celkový seznam šampionátů trochu zkreslující o celkovém obsahu různých vozů a tratí. T?eba takový Ford Mustang 1968 je ve dvou šampionátech, Subaru Impreza WRX také, Aston Martin DB9 také. Taková trať Loch Rannoch je ur?it? ve ?ty?ech šampionátech, na více si nevzpomenu, dále Brand Hatch Indy se objevuje alespo? ve ?ty?ech šampionátech, nebo A1 Ring Short alespo? ve t?ech atd.

Tato hra má velice dobré zpracování p?íb?hu ve videích, má vcelku dost různých šampionátů s různými trat?mi, dost odlišných aut, které můžete na t?chto tratích protáhnout. Podle mého je kvalitn? zpracovaný fyzický model vozu, jak poškození tak chování za různých podmínek. Hra má ale také n?jaké nevýhody, n?které šampionáty mi p?ijdou nudné a ne moc dob?e zpracované (již zmi?ované rally, rallycross, oválové závody jsou jen nudné - t?eba taková hra Nascar Racing 4 m? docela bavila).

Vadí mi také omezení hry, nemůžete zde ve volné jízd? jakékoli auto projet na jakékoli trati, jste bohužel omezeni t?mi šampionáty, takže nemohu vyjet Jaguarem E-Type na ovál a nemohu s Formulí Ford na trať Loch Rannoch, docela by m? tato možnost pot?šila. Ale p?esto mohu ?íci, že m? tato hra zaujala více než jiné podobné hry, dalo by se ?íci, že m? baví jako hra Need For Speed: Porsche Unleashed, ale ne úpln?, protože NFS 5 je pro m? stále jedni?ka. P?esto ale fanouškům závod?ní tuto hru doporu?uji.

Odkaz na hru na: CDProjekt.cz

Mnohé informace a downloady: Blackhole Motorsports

Tento příspěvek byl poslán: Úterý, 9. 9. 2008 v 16.35 a je uložen pod Hry. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

1 komentář o “ToCA Race Driver 2 - pot?šila m? jako Need For Speed: Porsche Unleashed”

  1. lucka říká:

    je to supa ale žadne obrazky..

Napište komentář