Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Můj nový p?ehráva? Revolt Kryon

Úterý 11. Listopad 2008

Na tento p?ehráva? jsem narazil náhodou a vůbec jsem o této zna?ce donedávna neslyšel. Jde o Revolt Kryon, mimo jiné ho můžete najít na internetu pod ozna?ením Revolt MP242. Tento p?ehráva? jsem dostal k svátku, p?esn?ji jsem si ho sám p?ál. P?ehráva? byl uložen v takovém, alespo? na oficiální stránce píšou, dárkovém balení, které je ovšem docela p?kné.

Kryon m? zaujal jeho parametry v pom?ru s cenou. P?ehráva? může mít 1GB až 4GB vnit?ní flash pam?ti, můj má 2GB vnit?ní pam?ť. K tomu ješt? dostanete 2″ (2*2,54 cm) TFT barevný displej s rozlišením 220 bodů na 176 bodů, podporu zvukových formátů MP3, WMA, WAV, OGG, také podporu Lyrics souborů (text písn? b?hem p?ehrávání), umí p?e?íst ID3 tagy. Naladíte si s ním také rádio, ovšem jen se sluchátky, ?i jiným p?ipojeným zvukovým výstupem, protože se bez p?ipojeného za?ízení rádio sice spustí, ale nic nehraje. Rádio dokáže uložit až dvacet nalad?ných stanic do pam?ti. Již jsem se zmínil o barevném displeji, a tudíž možná o?ekáváte podporu videa a to o?ekáváte správn?. Je zde ale há?ek, video se totiž musí p?evést do formátu AMV, bu? programem na oficiální stránce, nebo si můžete najít i jiný (moje volba). S externími titulky si p?ehráva? neporadí a pokud je máte p?ímo ve videu, tak je ur?it? nep?e?tete, protože displej není na tak malý text stav?ný.

Mimo jiných formátů p?ehráva? zvládne TXT, zobrazení textu se mi ale zdá trochu nak?ivo, p?esn?ji je jedno písmeno výše a další níže a naopak, ale nevadí to tolik, možná vadí více, že si neporadí s n?kterými speciáln? ?eskými znaky (neumí velké ?, ?, ?, Ů, s malými si poradí až na ů, velké Ů a malé ů nahrazuje také písmenkem u ale s opa?nou ?árkou.) Text se zobrazuje na ?erném pozadí bílým písmem. A nakonec z formátů umí JPG, GIF a BMP, ?ili obrázky.

P?ehráva? disponuje standardním miniUSB konektorem se standardním 3,5 mm jackem (oba jsou na spodní stran? p?ehráva?e), p?es USB konektor se p?ehráva? dobíjí a dopl?uje obsahem, pokud je p?ipojen k PC. Jedna v?c, která m? také velice zaujala je p?ítomnost nabíje?ky do sít?, což nebývá u t?chto p?ehráva?ů zvykem, protože n?kdy prost? nemám s sebou po?íta? a p?ehráva? bych nem?l jak dobít, te? již mám. USB kabel byl také p?iložen, ale je krátký, což dost nechápu, když je p?iložena nabíje?ka do sít?, protože kabel je tak krátký, že musíte mít p?ehráva? na zemi, nebo možná na posteli (ale já mám t?eba nad zásuvkou psací stůl), abyste ho dobili. Navíc konektor toho kabelu se mi zdá n?jaký divný, p?i p?enosu se mi p?ehráva? odpojoval a p?ipojoval, ale za použití “kvalitn?jšího” kabelu, který vlastním, je všechno v po?ádku. P?ehráva? je dobíjen ze vnit?ní Li-ion baterie (230 mAh).

Hmotnost p?ehráva?e je také velice p?íjemná, n?co kolem 44 gramů (nevážil jsem). Dalším důležitým aspektem pro výb?r, bylo to, že tento p?ehráva? má slot na pam?ťové karty - podle stránek micro SD, podle ?eského návodu mikroSD, podle mého zkoumání a následného otestování půj?enou micro SD kartou s adaptérem na mini SD jsem zjistil, že slot má n?co kolem 1 cm na ší?ku, takže by tam micro SD karta zapadla, ale nedržela, takže jsem použil adaptér na mini SD a je to tak, p?ehráva? podporuje mini SD, ne micro SD (alespo? můj kousek), což je docela zajímavý problém, ale osobn? mi to nevadí, protože jsem p?edem žádnou kartu nekoupil.

Dalším sporem je to, že se v manuálu píše, že se p?ístroj zapíná p?epína?em na spodní stran? (umíst?ným mezi USB a 3,5 mm jack), pravda je ale ta, že tento p?epína? je na pravé stran? spole?ný s p?epína?em HOLD (zamknutí kláves). Dále jsou také v manuálu uvedené různé obrázky z prost?edí p?eháva?e, které se liší od prost?edí v mém p?ehráva?i. A poslední chyba je ta, že si můj p?ehráva? po vypnutí nepamatuje datum a ?as, zatímco rádio stanice ano, ale m? osobn? ten ?as nevadí. Snad by všechny softwarové chyby vy?ešil nový firmware, který je podporován, jen jsem ho ješt? nenašel nikde ke stažení.

Ješt? jsem se nezmínil o klávesnici (spíše ovládacím panelu), p?ehráva? totiž žádná viditelná mechanická tla?ítka ?i p?epína?e (až na zapínací) nemá. Z fotek z internetu se to také tak zdá, vypadá to jako kdyby m?l p?ehráva? dotykový ovládací panel. Po prvních krocích s p?ehráva?em jsem si myslel, že je na povrchu celistvá plocha, která promá?knutím ur?ité ?ásti zmá?kne n?jaký spína? pod ní, ale to se mi vyvrátilo, když jsem na panel použil n?co plastového. Panel nereagoval, pokud jsem ale použil kov, t?eba baterii ?i ocelové hodinky (to je to, co jsem m?l po ruce), panel reagoval, tudíž jsem vydedukoval, že panel je asi opravdu dotykový. Možná to vypadá divn?, že tady ?eším takto sáhodlouze dotykový panel, ale opravdu jsem to ne?ekal u p?ístroje asi za 570 K? s t?mito parametry.

Ohledn? p?ehrávání hudby ?eknu, že m? kvalita vyhovuje, je to srovnatelné s p?ehráva?em Teac MP-111, je zde asi 7 různých módů pro p?ehrávání hudby od rocku po klasiku. Bohužel nemám možnost porovnat s n??ím lepším a nemám ani tak extra vysp?lý hudební sluch. Videa jsou také vcelku slušn? pozorovatelná, pokud si můžete nastavit v p?evad??i po?et snímků za vte?inu na vyšší hodnotu. Jak jsem již p?edem napsal, že jsem na p?evád?ní videí za?al používat jiný program, tak chci up?esnit, že původní se jmenuje AMV Video Convert Tool a můj používaný se jmenuje Bytessence AMVConverter, původní nepoužívám, protože se mi zatím druhý líbí více.

Možná na záv?r ješt? uvedu, že p?ehráva? má vestav?ný reproduktor, ale nemá cenu si od n?j nic slibovat, mladým by to možná vyhovovalo na machrování po ulici, ale pokud chcete kvalitn?jší stereo poslech, zvolte sluchátka. O výdrži také nemám p?esn?jší údaje, mohl bych se ale v budoucnu pokusit o n?jaké ty testy. Další zde neuvedené údaje si můžete najít na internetu, ?asem se také pokusím, jestli zbyde ?as, ud?lat pár fotek.

Oficiální stránka p?ehráva?e: zde

Program AMW Video Convert Tool: zde

Program Bytessence AMVConverter (BAMV): zde

Tento příspěvek byl poslán: Úterý, 11. 11. 2008 v 16.15 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

2 komentáře/ů o “Můj nový p?ehráva? Revolt Kryon”

 1. MotherFucker říká:

  Tak s touhle znackou se dete vysrat vsichni … vcetne me … ukazte my jak do toho dostanu … ne jak vubec sezenu firmware … otazky a odpovedi ( FAQ ) na oficialnich strankach to rikaji celkem jasne … FU na REVOLT ps vas FANDA FANTOMAS FUCKER …

 2. admin říká:

  Hmm… zajímavý komentá?. Můj názor je ten, že pokud si o p?ehráva?i nic p?edem nezjistíte, tak si potom nemůžete st?žovat na jeho chyby.

  Pokud jste však p?edem hledal o p?ehráva?i informace, ale žádné kloudné jste nenašel, tak byste se m?l zeptat výrobce anebo si nákup rozmyslet a nakoupit “lepší” zna?ku.

  Tento p?ehráva? je velice jednoduchý a ur?ený k tomu, že do n?j nahraju písni?ky (?i p?evedená videa) a p?ehrávám, žádné vylepšování, žádné úpravy v softwaru.

  Mimochodem jsem v ?lánku psal, že nevím, kde stáhnout nový firmware. Cituji:
  “Snad by všechny softwarové chyby vy?ešil nový firmware, který je podporován, jen jsem ho ješt? nenašel nikde ke stažení.”

  P?íšt? nemusíte být vulgární a ješt? k tomu, když je chyba na vaší stran?.

  S p?áním hezkého dne, admin.

Napište komentář