Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Mad Race

Sobota 14. Únor 2009

V novém díle Computeru jsem na DVD narazil na docela zajímav? a dob?e zpracovanou freeware hru Mad Race. Tato hra, jak trochu vyplývá z názvu, je o závod?ní, konkrétn? o závod?ní aut. Vypadá to zcela nevinn? až na to, že tato auta mohou obsahovat různé zbran?. Vep?edu mohou mít kulomet nebo raketomet, vzadu mohou vypoušt?t olejové skvrny, miny apod. Je to tedy podobná hra, jako je t?eba starší hra Interstate, ?i nov?jší Crashday, avšak tato hra je zdarma ke stažení a je docela hardwarov? nenáro?ná.

Pohled na závod?ní je z výšky a za autem, podobný jako u závodní hry Ignition. Hra je spíše o závod?ní, protože pro odemknutí nových tratí pot?ebujete být v šampionátu vždy první, zbran? jsou tu však proto, aby vám soupe?i, nebo abyste vy jim, hodn? znep?íjemnili cestu k vytouženému vít?zství. Je zde celkov? 8 různých tratí a 8 různých aut, auta a trat? se ale postupnou cestou v turnaji musí odemknout a auta pak dále ješt? zakoupit.

Zbran? máte u nového auta ty základní a “nejslabší”. Máte základní kulomet, který pojme maximáln? 100 st?el a soudek s olejem, který pojme asi 30 dávek skvrn. Nové zbran? se musí zakoupit, jako t?eba další dovybavení. Z dalšího dovybavení můžete zakoupit zv?tšené sloty pro munici, novou p?evodovku pro v?tší akceleraci a maximální rychlost, armor, antiradar, který odvrací ?ízené rakety soupe?ů apod. N?co tyto v?ci stojí, proto v závod? dostáváte různé bonusy, t?eba za vyhrání jednoho kola závodu, za zni?ení soupe?e, na trati jsou také pen?žní bonusy a nejv?tší ?ástka bývá za vyhrání celého závodu.

Tak jako můžete na trati sbírat pen?žní bonusy i dopln?ní zbraní se provádí na trati, takže nemusíte munici nakupovat, jen musíte narazit na ten správný bonus a nenajet nap?íklad na minu soupe?e. Z dalších bonusů na trati je zde štít, který vás ochra?uje p?ed nep?átelskými zbran?mi, olejovými skvrnami, minami a podobn?, působí však jen pár vte?in. Dále je tu bonus, který vám opraví auto, nebo bonus, který spustí ve vašem autu nitro, vaše auto pojede pár vte?in o hodn? rychleji, délka tohoto bonusu závisí na vašem vylepšení p?ed závodem.

Auta se v této h?e ovládají docela jednoduše, nemusíte pomalu používat brzdu, sta?í ?asto jen ubrat plyn, avšak v takovém t?etím a ?tvrtém kole se objeví takový menší problém v objížd?ní zbylých olejových skvrn, ho?lavých olejových skrvn nebo nastražených min, které vás dokáží docela dost zdržet.

Hra je na svoji jednoduchost docela zábavná a hratelná. Avšak jediné takové minus by mohlo pro n?koho být, že pokud zni?íte soupe?e, tak sice dostanete pen?žní bonus, soupe? se zastaví, ale po chvíli má zase stoprocentní auto a jede dál, to samé se může stát i vám, ale na konci ve vý?tu bonusů vám ješt? n?jaké ty peníze ode?tou. Zajímav?jší by mohlo být, kdyby prost? zni?ené auto dál nepokra?ovalo, ale na druhou stranu, pokud soupe? dál pokra?uje, je to také zajímavé, jede stále stejný po?et soupe?ů, z nichž vás může každý stejn? ohrozit.

Hra je k dispozici, jak jsem již zmínil, na DVD p?iloženém u ?asopisu Computer.
Nebo se dá stáhnout zde: Bonusweb.cz

Zde pár obrázků ze hry:

Madrace

Madrace

Madrace

Madrace

Madrace

Madrace

Tento příspěvek byl poslán: Sobota, 14. 2. 2009 v 17.41 a je uložen pod Hry. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář