Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Motorola VE538 - slušná výbava za slušnou cenu

Úterý 24. Březen 2009

Dnes jsem se rozhodl, že svůj blog obohatím o další krátkou recenzi n?jakého lev?jšího mobilního telefonu, který má slušné parametry. Jde o Motorolu VE538. Tento telefon m? sice vzhledov? moc neoslovil, což není podstatné, ale oslovil m? slušnými funkcemi za slušnou cenu.

Rozm?ry telefonu jsou 10,7 cm na výšku, 4,6 cm na ší?ku a “tlustý” je asi 1,7 cm. To vše p?i hmotnosti kolem 85 gramů, což je dle mého standard a což je mimo jiné také p?ibližná hmotnost již neprodávaného telefonu Ericsson T39m, který byl ve své dob? považován za velice malý a lehký mobilní telefon. Takže se v dnešní dob? hmotnost multimediálních telefonů op?t snižuje na snesitelnou mez. Tato Motorola má samoz?ejm? barevný displej TFT, který je aktivní a který dokáže zobrazit až 262 tisíc barev p?i rozlišení 240 na 320 pixelů. Rozm?ry displeje jsou p?ibližn? 3 x 4 cm, což je p?ibližn? úhlop?í?ka 2″.

Klávesnice telefonu obsahuje, dnes již, standardní 2 kontextová tla?ítka t?sn? pod displejem, dále také standardní ?ty?polohový ovlada?, se kterým se můžete v menu ?i aplikacích telefonu pohybovat, a uprost?ed tohoto ovlada?e je tla?ítko standardn? sloužící pro potvrzení. Mezi další tla?ítka neodmysliteln? pat?í tla?ítko pro zvednutí a položení hovoru, tla?ítko se šipkou, které slouží k mazání textu ?i návratu do vyšší nabídky. A nakonec je tu tla?ítko, které je ozna?ené jako ShoZu, které slouží k p?ipojení ke služb?, se kterou můžete sdílet fotografie a videa, nebo můžete pracovat se svým blogem. Co by nás m?lo na p?ední stran? telefonu ješt? zaujmout je ?o?ka fotoaparátu, která však nebude tak kvalitní jako ta na zadní stran?, protože tato p?ední by m?la sloužit k videohovorům ?i p?ípadn? jako zrcátko, te? již můžeme tušit, že telefon bude zvládat p?ipojení do 3G sít?.

Na levém boku nalezneme gumovou krytku, pod kterou se skrývá konektor miniUSB, který neslouží jen k p?ipojení datového kabelu, ale p?ipojuje se k n?mu i nabíje?ka ?i sluchátka. Baterie je rozší?eného typu Li-Ion a má kapacitu 910 mAh, což není podle mého v p?ípad? používání 3G sítí nebo p?ehrávání hudby mnoho na získání dlouhé pohotovostní doby. Pod baterií se nachází slot pro microSD, což znamená, že není zaru?ena funk?nost pam?ťové karty v?tší než 2 GB.

Jak jsem se již zmínil, Motorola VE538 podporuje 3G sít?, dále je to pak GPRS ve t?íd? 10 a GSM sít? o frekvencích 900 MHz, 1800 MHz a 1900 MHz. Tím jsem skon?il, protože EDGE se nekoná, dále není obsažena podpora HSDPA a ani p?es Wi-Fi se nep?ipojíte. Pro datové p?enosy na krátkou vzdálenost je obsažen pouze bluetooth, infraport ne.

Na zadní stran? má telefon 2MPiX digitální fotoaparát s automatickým ost?ením, který natá?í videa v rozlišení 176 x 144 pixelů do formátu 3GP. Tento telefon si krom? 3GP videí poradí i s MP4, z hudebních formátů p?ehraje MP3 a dokáže hudbu reprodukovat stereo i p?es bluetooth sluchátka, která musí stereo podporovat také.

Menu telefonu je uspo?ádáno do 12 ?tvere?ků (4 x 3), můžete si nastavit ?asto užívané položky do uživatelského menu. Telefon dále podporuje 6 druhů vibrací, 6 upravitelných vyzván?cích profilů. Telefonní seznam pojme 500 kontaktů a krom? jejich ?ísel pojme i další informace. Motorola VE538 dokáže také pracovat s emaily, standardn? Gmail. Kalendá? telefonu má i denní zobrazení krom? mesí?ního a týdenního.

Telefon Motorola VE538 m? docela p?ekvapil vcelku širokým obsahem za cenu kolem 2 800 K?, kdybych momentáln? pot?eboval nový telefon, jist? bych ho zahrnul do svého seznamu možných adeptů.

Dále p?ikládám orienta?ní obrázky.

Motorola VE538 - 3 st?ny telefonu

Motorola VE538 - zep?edu

Tento příspěvek byl poslán: Úterý, 24. 3. 2009 v 17.51 a je uložen pod Mobilní koutek. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář