Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Asus Eee 701 - moje delší zkušenosti

Sobota 25. Duben 2009

Již n?jakou dobu jsem vlastníkem notebooku (netbooku) Asus Eee 701. Vlastním (původn?) anglickou 4G verzi, ve které byl p?edinstalován Xandros. Xandros jsem hojn? používal (píšu “používal”, protože jsem již systém zm?nil), protože mi vyhovoval.

Tento stroj sice vypadá velice malý a malý je, ale já jsem si již na n?j zvyknul a malá klávesnice i malý displej mi ned?lají problémy a pokud nap?íklad p?ejdu t?eba k 14″ notebooku, vše mi u n?j p?ipadá hrozn? velké. Možná touchpad by mohl být u Eee 701 o n?co v?tší, avšak p?ipojená USB myš to jistí, používám oby?ejnou Genius myš za 90 K? a jsem také spokojen. Opera?ní pam?ť mám původní 512MB, webkameru prakticky vůbec nepoužívám. Používám pam?ťové karty 8GB SDHC a 16GB SDHC, ob? jsou class 6. A jako poslední p?íslušenství používám TV tuner Asus MyCinema U3100 pro p?íjem pozemního digitálního vysílání.

Zm?na anglické klávesnice na ?eskou byla již n?kolikrát všude popsána, tak se s ní nebudu zde zabývat, ale zmíním se, že po po všech možných updatech se může pomocí p?íkazu sudo dpkg-reconfigure locales vybrat a tím pádem nastavit ?eské prost?edí a rázem máte ?eskou verzi (možná by to šlo by bez updatů, ale mám to odzkoušené s nimi). V Xandrosu jsem m?l také nainstalovanou “plnou plochu”, kterou jsem ale zas tak hodn? nepožíval, vysta?il jsem si s Easy Mode.

Na internet jsem používal ze za?átku již nainstalovaný FireFox, ale pak jsem doinstaloval i Operu, p?es stažený deb balí?ek (stažené deb balí?ky se instalují pomocí p?íkazu sudo dpkg -i soubor.deb kde za soubor.deb napíšete cestu k vašemu staženému deb balí?ku. Jinak spousta programů se dá v po?ádku nainstalovat p?es Synaptic Package Manažer, sta?í si p?idat pár nových repozitá?ů do souboru /etc/apt/sources.list Z původních programů jsem asi hojn? využíval OpenOffice nástroje a textové editory. Další programy, které jsem si doinstaloval, jsou t?eba p?ehráva? XMMS (vypadá jako starý WinAmp), Dosbox (pro DOS hry), n?jaké jednoduché hry jako je SuperTux, zkoušel jsem i OpenArenu (n?co jako Quake III Arena), která b?žela obstojn?. Ale také jsem testoval Wine a XWine pro emulaci Windows aplikací, hlavn? tedy her, moc jsem jich nezkoušel, ale spustil jsem hrateln? hru Atomic Bomberman, dále hru Unreal a Unreal Tournament (zde je ale problém, že p?i skoku mi nefungoval pohyb dop?edu, dozadu a do stran, což je trošku problém v map? Morpheus) a uvedu také, že jsem spustil p?es Wine i GTA: Vice City, které se ale extrémn?, nehrateln? trhalo.

Na výdrž notebooku jsem si nikdy nest?žoval, protože mi notebook vydržel tém?? t?i hodiny se zapnutou Wi-Fi, n?co kolem dvou a půl hodiny p?i sledování filmů a asi ?ty?i hodiny s vypnutou Wi-Fi a pracování s OpenOffice ?i hraním jednoduchých her. S p?ipojením k Wi-Fi jsem nemíval problémy, doma se p?ipojuji na naší zaheslovanou, skrytou a šifrovanou síť (WPA) a není problém. Také jsem se úsp?šn? p?ipojil do bezdrátové sít? Eduroam, i p?es to, že se psalo, že tento notebook to nedokáže. Použil jsem program WPA Supplicant, do souboru /etc/wpa_supplicant.conf jsem uložil doporu?ené nastavení Eduroamu, stáhnul jsem si také pot?ebný certifikát a pak se jen p?ipojil a ono to šlo. M?l jsem ale také nainstalovány všechny dostupné updaty pro internetové p?ipojení.

Avšak i p?es veškerá má spokojení se objevovaly i jisté problémy se systémem Xandros. Nap?íklad se mi n?kolikrát z neznámého důvodu nepoda?ilo do systému vůbec “najet”. P?edtím jsem se ?asto p?epínal z Easy Mode do Full Desktop, ale to nepovažuji jako p?í?inu. Následn? jsem musel použít system recovery (p?i nabíhání systému ma?kat F9) a za?ít znovu. Také se mi asi t?ikrát objevil problém s aplikací DCOPserver, kdy mi t?eba nešel spustit souborový manažer, nešlo nic ukládat na disk a t?eba v analyzátoru zabraného místa na disku mi v tu dobu také “létaly” úpln? nesmyslné i záporné hodnoty. Tento problém jsem také nevy?ešil, takže jsem se rozhodl pro zm?nu. Uvažoval jsem nad Windows XP a jinou linuxovou distribucí. XP jsem zavrhl, protože se mi tento systém nezdá moc praktický pro Eee. Mimochodem jsem se pokoušel jen tak pro zajímavost nainstalovat distribuci eeeXubuntu vedle Xandrosu, což se mi povedlo, z pam?ťové karty to bylo sice velice pomalé, ale fungovalo to. Nakonec jsem si však vybral distribuci Eeebuntu, kterou mám dote?.

Linuxové distribuce jako je eeeXubuntu ?i Eeebuntu se dají do notebooku nainstalovat pomocí flashdisku ?i pam?ťové karty. Stáhnete si iso soubor své vybrané distribuce, stáhnete si program UNetbootin (je pro linux, i pro windows) a pomocí tohoto programu systém na pam?ťové médium dostanete.

Ohledn? Eeebuntu musím ?íci, že jsem prozatím spokojen, ze za?átku mi sice nešla klávesová zkratka pro zapínaní/vypínání Wi-Fi, což je ale normální a vy?eší se to nainstalováním aplikace Eee Control. Te? již vše b?há tak, jak má. Eeebuntu také obsahuje narozdíl od Easy Mode v Xandrosu nastavení napájení, kde se dá nastavit sv?tlost displeje po p?ipojení k elektrické síti, samouspávání po?íta?e po chvíli, také co se má ud?lat po zaklapnutí víka displeje, což mi trochu chyb?lo, možná toto šlo nastavit i v Xandrosu, ale nevím kde. Dále se dá také nastavit rozlišení displeje, pokud mi t?eba Wine rozlišení rozhodil. Do Xandrosu jsem si sice doinstaloval program pro nastavení rozlišení, ale po rozhození programem Wine jsem musel stejn? po?íta? restartovat.

Na filmy ?i videa jsem v Xandrosu používal standardn? nainstalovaný SMPlayer, který jsem si v Eeebuntu doinstaloval také, protože se mi líbí a vyhovuje mi. Zvládá titulky i ?eské, pro správné zobrazování si sta?í nastavit kódování CP1250 a nastavit si systémový font, který podporuje ?eštinu (Arial, Times New Roman, Verdana atd.), tento p?ehráva? si také poradí se soubory flv. Dále jsem si doinstaloval p?ehráva? Kaffeine, který zvládá také videa, ale hlavn? pracuje i s DVB-T p?ijíma?em, který vlastním. V Xandrosu jsem používal program VDR, který mi vyhovoval, ale v Eeebuntu jsem ho nedonutil ke spolupráci. U programu VDR mi jen vadilo jen to, že když jsem se pokusil nahrát n?jaké vysílání, tak mi nahrané video nešlo již p?ehrát (byl to i zvláštní formát). Kaffeine ukládá videa do normálního formátu, mám dojem, že wmv, te? si nejsem jist. Jinak s p?íjmem tuneru MyCinema U3100 není v Kladn? problém ani s tou původní teleskopickou anténkou. Chytám ?T1, ?T2, ?T24, ?T4, Novu, Primu, Novu Cinema, Cool TV, Public TV a ješt? n?jaké rozhlasové stanice.

Jak jsem se již zmínil, se systémem Eeebuntu jsem nadmíru spokojen a zatím m? nepostihly žádné v?tší potíže. N?jaké další zkušenosti m? již nenapadají, proto p?ípadn? po?kám na n?jaké dotazy od vás, jak na Eee, tak na opera?ní systém Eeebuntu ?i Xandros. Pro zajímavost uvedu, že tento ?lánek je psaný v práv? v Eeebuntu na Asus Eee 701.

Parametry, vlastnosti Asus Eee 701 4G:

Displej: 7″ - 800 x 480
Procesor: Intel Celeron M 900 MHz
Opera?ní pam?ť: DDR2 512 MB 667 MHz
Grafická karta: Intel GMA900
Baterie: ?ty??lánková Li-ion 5200 mAh
Disk: 4 GB SSD
2 vestav?né reproduktory (o jejichž kvalit? může n?kdo pochybovat)
Neoprenové pouzdro

Moje dopl?ky:

Pam?ťové karty: A-Data Class 6, 8 GB a 16 GB
?te?ka: Kingston MobileLite 9-in-1 Reader
DVB-T tuner: Asus MyCinema U3100 (použitelný i v normálním PC)
Myš: Genius NetScroll 120 USB
Ochranné pouzdro, které by m?lo být kožené
(koupitelné t?eba zde: DealExtreme)

N?jaké odkazy:

Oficiální stránka Eee: Eeepc.asus.com
Fan stránka Eee: MujEEE.cz
Oficiální stránka Eeebuntu: Eeebuntu
Program UNetbootin: UNetbootin
Stránka eeeXubuntu: EeeUser

Tento příspěvek byl poslán: Sobota, 25. 4. 2009 v 23.42 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář