Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

1978 Porsche 911 Turbo 3,3

Sobota 16. Červen 2007

Rozhodl jsem se, že na svém webu zve?ejním n?jaké informace o vozidle, které je vlastn? mým autem snů. Jedná se o vůz zna?ky Porsche, o které jsem se zmi?oval již v jednom ?lánku v?novaném knize Porsche. Je to vůz Porsche 911 Turbo s objemem válců 3,3l vyrobený v roce 1978, bohužel si tento rok nemohu pamatovat z důvodu mého v?ku, v té dob? mi bylo asi “-11let”.

O tomto Porsche jsem se poprvé dozv?d?l ze hry “Need For Speed: Porsche Unleashed” (ve zkratce NFS:PU, známá také jako “Need For Speed: Porsche 2000″). V této h?e, když jsem se poprvé dostal k tomuto vozu a jel jsem s ním, tak se mi moc nelíbilo, bylo velice p?etá?ivé a složité na ovládání, tak jsem s ním moc nejezdil, ale postupem ?asu jsem zjišťoval, že jde spíše o velice zábavné auto. Díky jeho p?etá?ivosti jste si mohli projižd?t zatá?ky velice efektním stylem. Tento vůz m?l také velice vysoký výkon a dobrou akceleraci, navíc po nákupu lepších sou?ástek se ten výkon zv?tšil a auto bylo p?i rozjezdu skoro až brutální, navíc má pouze ?ty?stup?ovou p?evodovku, což vám zjednoduší ovládání p?i použití manuální p?evodovky.

Ale aby to nevypadalo, že zde pouze popisuji 7 let starou hru (která je ovšem velice dobrá, pro m? i v dnešní dob?), tak sem p?idám fakta z reality. Tomuto vozu p?edcházel prakticky totožný vůz, avšak pouze s menším objemem válců a to 3,0l, menším výkonem, pomalejší akcelerací a nižší maximální rychlostí (ale takový rozdíl to zase nebyl). Ale úplný původ tohoto vozu pramení z vozu Porsche 911 Carrera RS 3,0 z roku 1974, což bylo závodn? lad?né auto, z této Carrery byl pro Turbo použit podvozek.

Porsche 911 Turbo 3,3 m?lo také na svou dobu velice luxusní výbavu. Okna m?la kou?ové zabarvení, vůz m?l vyh?ívané p?ední a zadní okno, m?l elektricky stahovatelná bo?ní okénka, také m?l zadní st?ra? a ost?ikova?e p?edních sv?tel. Sedadla byla potažena kůží, vůz obsahoval stereo rádio s magnetofonem a obsažena byla i klimatizace.

Jedním turbem p?epl?ovaný motor 3,3l vydával výkon 220 kW (asi 300 koní), maximální rychlost se udává 260 km/h, ale myslím si, že dokáže uhán?t i rychleji. Tento vůz pot?eboval n?jak usm?rnit, tak byl opat?en velikým k?ídlem na krytu motoru (vzadu, p?ezdívka “velrybí ocas”). Pneumatiky mají rozm?ry: p?ední - 185/70 VR a zadní - 215/60 VR 15. Blatníky vozu jsou velice široké, dost p?esahují do stran vedle vozu a jsou také dobrým poznávacím znakem tohoto vozu.

“Budíky” tohoto vozu jsou provedeny jaksi závodn?, mají oby?ejná skla bez antireflexní vrstvy, kterou m?ly i levn?jší vozy v té dob?, a proto na n? nemusí být vid?t, když se v nich odrazí sv?tlo. Ale důležité budíky, jako je otá?kom?r a tlak turba, byly dob?e umíst?ny, aby na n? ?idi? vid?l. Palubní deska je také velice jednoduchá.

Tomuto vozu sta?ily pouhé ?ty?i stupn? p?evodovky a po 2500 otá?kách se za?alo otá?et turbodmychadlo, vůz slušn? zrychloval i p?i za?azeném 4. stupni a p?i vysokých otá?kách jste mohli mít pocit, že jedete v závodním voze (to ovšem nemusel být jen pocit).

Můj sen je tento vůz vid?t na vlastní o?i, to je můj základní sen, avšak kdyby se objevila možnost si do tohoto vozu sednout, nebo dokonce se svést jako pasažér, nebo tento vůz dokonce ?ídit (což by mohlo být pro n?které i nebezpe?né), tak bych byl neuv??iteln? šťastný. Avšak nelpím pouze na tomto vozu, byl bych rád i za vizuální kontakty i jiné kontakty s jinými zajímavými vozy této zna?ky, ale spíše s t?mi, které jsem ješt? nem?l možnost vid?t jet po m?st? (p?íklady t?ch, co jsem vid?l: Porsche 911 Carrera typ 996, Porsche 911 Carrera typ 993, Porsche Boxster, Porsche Cayenne, ale i tyto bych si rád osobn? cht?l prohlédnout).

Když ale p?emýšlím o tom, že bych n?jaké Porsche dokonce i vlastnil, tak si ?íkám, že bych ho asi na našich ?eských silnicích moc dob?e nemohl využít, spíše by se dalo využít na dálnicích nebo na silni?ních okruzích, na oby?ejných silnicích s dírami ve vozovce bych mohl z toho vozu a i ze sebe vyt?ást duši. A navíc kdybych n?jaké Porsche vlastnil, tak bych o n?m už nemohl snít a musel bych si sen vymyslet nový a nemluvím o tom, že bych to Porsche ani neuživil.

Tento příspěvek byl poslán: Sobota, 16. 6. 2007 v 23.22 a je uložen pod Auto-moto. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

2 komentáře/ů o “1978 Porsche 911 Turbo 3,3”

 1. Mademan říká:

  Zdar. Hraješ jeste NFS : Porsche Unleashed?

  394-252-069 - je moje icq

  taky po?ádám turnaj - http://www.racetolive.com/index.php?page=champ&ch_id=54

  Je tam vše po?tebné i pro xp/2000 kompatibilitu…

 2. admin říká:

  D?kuji moc za nabídku, ale poslední dobou se již k této perfektní závodní h?e už moc nedostávám.

Napište komentář