Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Datový kabel Nokia 6030

Neděle 17. Červen 2007

Po koupi telefonu Nokia 6030 jsem shán?l kabel, kterým bych mohl ud?lat zálohu svých dat z mobilu a abych si mohl jiná stažená data do mobilu nakopírovat. Nejd?íve jsem tento kabel dal vyhledat na internetu. Našlo mi to pár obchodů, kde tento kabel m?li, ale p?i podrobném zkoumání konektoru telefonu m? a mé známé napadlo, že to vypadá jako zásuvka pro kabel mini USB, o kterém ale nebylo v návodu ani zmínky.

Vydal jsem se tedy po m?st? nejd?íve do obchodů s mobily a ptal jsem se na datový kabel pro tuto Nokii, výsledkem bylo, že mi v n?kterých obchodech ?ekli, že takový datový kabel vůbec neexistuje a v dalších mi ?ekli, že je to opravdu ten mini USB a že ho seženu v obchodech s PC technikou. Zašel jsem tedy do n?jakého obchodu s PC technikou a ptal jsem se po mini USB kabelu, který by m?l podobnou koncovku (opravdu jen podobnou!), ale po bližším zkoumání kabelu mini USB jsem zjistil, že kabel vůbec nepasuje do konektoru mobilu, sta?ilo mi vid?t jenom to, že konektor mobilu má menší otvor než koncovka kabelu mini USB.

Poté jsem se rozhodl o objednání datového kabelu pro Nokii 6030 z internetu. Po asi 3 dnech mi kabel p?išel, který opravdu pasoval a telefon na n?j reagoval, na CD k n?mu p?iloženém jsou obsaženy ovlada?e pro Windows, protože ho samotné Windows nemají v ovlada?ích a CD obsahuje také více software pro správu souborů v telefonu, n?který ze software je omezený používáním (trial, demo), k n?kterému jsou p?id?lena registra?ní ?ísla nebo keygeny. Osobn? doporu?uji program MobiMB Mobile Media Browser, který je jednoduchý na nastavení a kopírování souborů. Také se dá použít také Nokia PC Suite, který se mi ale zdá dost zdlouhavý na instalaci.

Tento datový kabel se dá použít také pro mobily s totožným konektorem a to jsou Nokia 1600, Nokia 2610 a Nokia 6060, možná je jich více, ale ty opravdu neznám. Nakonec upozor?uji ješt? jednou, pokud vlastníte jeden z t?chto mobilů a n?kdo vám ?ekne, že jako kabel můžete použít mini USB, není to pravda, musíte si po?ídit speciální datový kabel k t?mto Nokiím.

Odkaz na datové kabely: g-s-m.cz (sta?í dát vyhledat 6030 a narolovat na položku datový kabel)

Nebo: Adart.cz

Tento příspěvek byl poslán: Neděle, 17. 6. 2007 v 14.55 a je uložen pod Mobilní koutek. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář