Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Motorola Motofone F3 - nejlevn?jší mobil

Úterý 19. Červen 2007

Existují lidé, kte?í za mobil zaplatí v dnešní dob? nemálo pen?z a to t?eba kvůli tomu, že cht?jí mít vždy ten nejnov?jší mobil, nebo pot?ebují vždy ten nejlepší mobil s nejvíce funkcemi, nebo možná jsou ti, kterým drahý mobil n?kdo koupí a oni t?eba ani nev?dí, co nosí v kapse, anebo jsou také ti, kte?í se t?eba cht?jí jen vytáhnout, že mají n?co víc než ostatní. Nikoho nekritizuji, pouze popisuji, kte?í lidé se mohou objevit a od každé skupiny jsem již takové lidi vid?l.

V tomto ?lánku ovšem nepůjde o drahý a skv?le vybavený mobil (i když, záleží na ?lov?ku a úhlu pohledu), ale půjde zde o (myslím si) ten nejlevn?jší a nejjednodušší mobil, co se dá v dnešní dob? sehnat. Jedná se o Motorolu Motofone F3 (dále jen Motofone). Jelikož je tento mobil bez “nadbyte?ných” funkcí, které první mobily nem?ly ani se nepo?ítalo, že by je mohly mít, tím myslím digitální fotoaparát a kamera, MP3 p?ehráva?, diktafon, opera?ní systém atd., tak v tomto mobilu toho moc nebude, takže je velice lehký a tenký a tenkost v dnešní dob? znamená n?co stylového. Takže i s tak levným mobilem se můžete cítit stylov?.

Její prům?r ?iní pouhých 9 mm, jedná se tedy o jednu z nejštíhlejších Motorol. Displej obsahuje vlastn? jenom jednu barvu - ?ernou, ?ísla a písmena jsou viditelná p?es celý displej a vlastn? i když ten daný znak nesvítí, je vid?t obrys místa, kde se má zobrazit, takže písmenka nebo ?ísla jsou p?edur?ena k tomu, kde se mají zobrazit. Zobrazování na displeji by se dalo p?i?adit k normální kalkula?ce s displejem, avšak znaky Motofone jsou velice velké a dob?e ?itelné. Síla baterie a signálu mají vlastní “okénka” nad displejem. Motofone obsahuje jednoduchý telefonní seznam - jedno ?íslo, jedno jméno - bez možnosti vyhledávání podle znaků. SMS zprávy se ukládají pouze do míst, která vám umožní vaše SIM karta a je viditelný pouze jeden ?ádek (celý telefon ani více ?ádků nemá). Motofone obsahuje také budík a dokáže upozornit na hovor 6 polyfonními melodiemi.

?asto se o tomto mobilu hovo?í jako o mobilu pro důchodce, jak se to vezme, displej je velice dob?e ?itelný, ovládání Motofonu zas tak jednoduché není, alespo? pro za?átek. Jde mi o to, že si Motofone může koupit úpln? každý, kdo chce opravdu jen MOBILN? TELEFON, to znamená, aby um?l VOLAT, také by mohl mít n?jaký ten telefonní seznam, i když také ten seznam nemusí být nutností a aby um?l poslat n?jakou tu SMS zprávu, i když starší lidé zprávy moc neposílají, ale tento telefon si p?ece nemusí po?ídit jen starší lidé. Já tento telefon osobn? nevlastním, protože jsem si zvykl na telefon s více ?ádky na displeji a používám v telefonu také n?jaké programy, které tento neumí, ale úpln? m? zaujalo, jak jednoduchý telefon může být a spl?uje všechny podmínky telefonu - umí volat, n?kdo by mi mohl oponovat, že telefon, když nemá “foťák”, nemá “MPtrojku”, tak to není mobilní telefon. Jak není, je to telefon, když se zamyslíme nad slovem TELEFON. Ta nová za?ízení (s digitálním fotoaparátem, MP3, opera?ním sytémem atd.), kterým se ?íká “MOBILN? TELEFON” bych pojmenoval jako “Multimediální za?ízení s možností telefonovat navíc”. To je ovšem můj názor a když mi bude n?kdo oponovat, já budu oponovat také a názor nezm?ním.
Motofone se dá sehnat již za 1 tisíc K?.

Motofone F3

Tento příspěvek byl poslán: Úterý, 19. 6. 2007 v 19.05 a je uložen pod Mobilní koutek. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář