Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Chevrolet Impala 1967

Sobota 30. Červen 2007

Už to také bude asi déle než jeden rok, ale stále jsem na to nezapomn?l. Na co vůbec? Na to, jak jsem se vracel z projíž?ky na mém 8 letém horském kole od zna?ky Favorit, což zatím není podstatné, podstatné je to, že jsem už byl blízko mého domova a na jedné k?ižovatce jsem se postavil za jedno velice mohutné vozidlo, které jsem zdálky nepoznal. Až p?i bližším setkání jsem zjistil, že se jedná o Chevrolet Impala. Jel se mnou i můj bratr, oba jsme trošku udiven? koukali, odkud že se toto vozidlo vzalo a p?áli jsme si, aby ta ?ervená na semaforu trvala trochu déle a my si mohl tento skvost lépe prohlédnout.

Po chvíli padla zelená a tento stroj se s lehkým “zabubláním” motoru rozjel a bez jakékoli námahy se za?al vzdalovat a ujel. Doma jsem sedl k internetu a za?al jsem hledat n?jaké podrobn?jší informace o tomto vozidle a zjistil jsem, že první Impala objevuje v roce 1958 a prakticky v každém dalším roce se objevuje nová trochu pozm?n?ná verze, takže mi dalo nejd?íve velice dost práce zjistit, kterou že jsem to vid?l verzi a p?išel jsem na to, že ta “moje” bude z roku 1967 plus mínus rok.

Chevrolet Impala v letech 1965-1970 dostával motorizaci: ?adový šestiválec s objemem válců 250 kubických palců (asi 4,1l, výkon byl kolem 155 koní), dále vidlicový osmiválec s objemem 283 kubických palců (asi 4,6l, výkon se pohyboval mezi 195 koni-220 koni), další byla také V8 s 307 kubickými palci (asi 5,0l s výkonem od 115 koní do 200 koní), další je V8 s objemem 327 kubických palců (asi 5,4l, výkon 250-375 koní), dále V8 s 350 kubickými palci (asi 5,7l s výkonem mezi 250-350 koni), dále motor V8 s objemem válců 396 kubických palců (asi 6,5l, výkon od 265 koní do 425 koní) a úpln? posledním motorem Impaly je op?t V8 tentokrát s objemem válců 427 kubických palců (asi 7,0l, výkon se pohybuje v rozmezí 335 koní a 425 koní). V t?chto Chevroletech se objevují p?evodovky manuální se t?emi nebo ?ty?mi stupni a také p?evodovky automatické. Karoserie t?chto vozů mohou být dvoudve?ové a to bu? convertible (kabriolet), nebo coupe (kupé) a také hardtop (s pevnou st?echou), dále karoserie mohou být ?ty?dve?ové a to hardtop, sedan a station wagon (takové “kombi”).

Jinak když se ješt? vrátím k tomu pocitu, jak jsem toto auto spat?il, je to velice nezapomenutelný okamžik. M? vždy takováto silná, mohutná americká auta fascinovala. N?kdo ?ekne, že taková auta jezdí jenom dop?edu a mají hroznou spot?ebu, je to pravda, ale musíme vzít v potaz, že tato auta byla postavena v Americe, kde mají široké dlouhé silnice a benzin tam také moc nestojí. M? vždy fascinovalo, že ta auta vypadají velice normáln? (alespo? v Americe, ale ani v evropských zemích se t?chto vozů moc lidí nevšimne) a p?itom v nich d?ímá docela velká síla a také se mi líbí, s jakou lehkostí se dokáží rozjížd?t a pohybovat a hlavn? ten jejich poklidný “bublající” zvuk, který se dokáže v mžiku p?em?nit ve vyšších otá?kách na ?ev, který dokáže na sebe upoutat velikou pozornost. Chevrolet Impala, který jsem potkal na semaforu, mimo jiné bylo to v Kladn? (kdo by nev?d?l které Kladno, protože jsou dv?, tak je to Kladno položené blízko hlavního m?sta Prahy ve St?edo?eském kraji), jsem pak spat?il na Hlavní t?íd? v Kladn?, kde bylo v jedné ulici zaparkováno, tak jsem si ho lépe prohlédl, ale pak už jsem ho nikdy nespat?il jako v?tšinu neobvyklých vozů v Kladn?.

Zde se pokusím o jakési p?iblížení tohoto vozu fotografiemi, které jsem ovšem nevytvo?il já, protože jsem s sebou na kole nem?l jaksi žádný fotoaparát a ani to nejsou fotografie toho doty?ného vozu, který jsem vid?l.

Impala
impala
Impala

Tento příspěvek byl poslán: Sobota, 30. 6. 2007 v 21.21 a je uložen pod Auto-moto. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář