Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Instant Messenger QIP 2005

Středa 4. Červenec 2007

Nedávno jsem se rozhodl, ale byl jsem i tak n?jak z okolí donucen, i když jsem opravdu nemusel, a založil jsem si ICQ ú?et a jako klient jsem používal Mirandu, kterou mi doporu?il bratr. Miranda mi vyhovovala, sice mi ze za?átku za?ala po n?jakém nastavení “padat”, ale to jsem vy?ešil nov?jší verzí.

Mirandu jsem si “vyšperkoval” podle svého, použil jsem různé pluginy atd. Ale m?l jsem v ní jeden problém, protože když mi spolužák ze t?ídy cht?l poslat n?jaký soubor a já ho cht?l p?ijmout, tak se objevilo okno pro stahování, ale vůbec nic se nestáhlo, ?ekl jsem si, že to bude n?jaký výpadek, ale nešlo mi to nikdy. O tomto problému jsem n?co hledal na fórech a zjistil jsem, že je to vcelku b?žný problém a prost? to bu? jde, nebo nejde.

Ten spolužák používal (používá) Messenger jménem QIP (Quiet Internet Pager), p?esn?ji QIP 2005 Build 8020. Já jsem si ?ekl, že ho zkusím a používám ho dote?, i když taky n?kdy p?emýšlím, že bych zase zkusil n?jakou Mirandu, ale o tom možná p?íšt?.

V QIPu nemám s ni?ím problém, je velice dob?e kompatibilní s programem ICQ, umí posílat soubory messengeru ICQ, ?ekl bych, že je to takové rozvedené a upravené ICQ. Standardem může být ?eský jazyk, hodn? stažitelných skinů, n?které skiny napodobují ICQ, umí smajlíky ve zprávách, ovšem ty QIPovské smajlíky jsou hezky animované.

QIP dokáže zjistit jakého ICQ klienta používá ten, koho máte v seznamu, což je b?žná funkce, ale QIP se dokáže i za různé klienty vydávat, takže ten, kdo si o vás n?co chce zjistit, může zjistit, že používáte Mirandu, ICQ nebo Trilian, ale samoz?ejm? umí být sám sebou. QIP má antispamovou ochranu, používá zvuky standardn? používané v ICQ, které se dají zm?nit, dokáže zjistit stav viditelnosti vašeho prot?jška, sám může být neviditelný.

V okn? pro zprávy si můžete nastavit typ písma, barvu písma, je tu tla?ítko pro posílání souborů, zde si také můžete zobrazit i vaše oblíbené weby z Internet Exploreru, zjistit si můžete i historii n?jakého rozhovoru a QIP dokáže zprávy i zašifrovat, ale prot?jšek musí mít QIP též. Můžete si nastavit, jestli se zpráva odešle po stisknutí klávesy ENTER, nebo jestli zprávu budete chtít potvrdit tla?ítkem pro odesílání ur?eným. Je tu i možnost poslat zprávu všem ve vašem seznamu, nebo jen n?kterým.

To je asi tak vše, co m? o tomto Instant Messengeru napadá. Myslím si, že tento program dokonale zastane práci ICQ, myslím si, že ICQ dokonce p?ed?í, je mén? náro?ný na PC než ICQ a nemá absolutn? žádné otravné reklamy. Myslím si, že dokáže zefektivnit vaši práci.

N?jaký ten odkaz na stažení: QIP 2005 Build 8020 nebo z oficiálního webu: QIPIM.com

Tento příspěvek byl poslán: Středa, 4. 7. 2007 v 19.46 a je uložen pod Programy. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář