Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Oslava návšt?vnosti webu

Úterý 24. Červenec 2007

Ano, dlouho jsem ?ekal na okamžik, kdy se na po?ítadle objeví n?jaká v?tší suma ur?ující po?et návšt?vníků a můžu oznámit, že dnes tato hodnota p?ekro?ila hranici 300, není to n?jaká závratná suma, ale m? to velice t?ší a jsem moc rád za tuto návšt?vnost. N?které weby tuto návšt?vnost zvádají za hodinu ?i dokonce minutu, m? se to povedlo za m?síc a půl, jsem skromný, je to skv?lý výsledek, p?esto by mohl být lepší. Ale chci všem návšt?vníkům mého webu moc pod?kovat za p?íze? a já se také budu moc snažit o hodn? nových informací a ?lánků. Moc d?kuji.

Tento příspěvek byl poslán: Úterý, 24. 7. 2007 v 19.55 a je uložen pod Neza?azené. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář