Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Stahování p?es Rapidshare a podobné weby - zamyšlení

Pátek 10. Srpen 2007

Stahování p?es Rapidshare a podobné weby je v dnešní dob? velice hodn? v mód?, neboli “in”. Pro? ne, je to velice jednoduché, najdete si ur?itý film, hru, program, který si chcete stáhnout, vyhledáte si odkaz na Rapidshare, pokud nemáte zaplacenou Premium verzi, zvolíte Free verzi a potom pouze ?ekáte, ?ekáte dvacet minut, ?ekáte osmdesát minut, ?ekáte t?eba až dv? hodiny, abyste mohli zadat kontrolní kód a stáhnout soubor.

Jenomže ne vždy se vám soubor po zadání kódu za?ne stahovat, stane se n?jaká chyba a vy potom op?t musíte ?ekat ur?itou dobu pro stažení souboru, ale t?eba delší. Toto se může stát, pokud jste p?ipojeni s více lidmi k internetu a surfujete pod stejnou IP adresou, protože kdokoli může také stahovat p?es Rapidshare a stahovací “tiket” vám ukradne a musíte ?ekat. N?kdy to nemusí být tím, že vám n?kdo tiket ukradl, ale prost? je web v tu chvíli trochu zaneprázdn?n, nebo vám na chvíli vypadne internet a po aktualizaci prohlíže?e můžete op?t ?ekat.

Ano, existuje i možnost zaplatit si Premium verzi za ur?itý poplatek na ur?itou dobu, kdy nemusíte nikdy ?ekat a můžete hned stahovat, navíc možná není Premium verze tak zaneprázdn?ná a můžete stahovat rychleji. Ale platit si Premium verzi se mi zdá trochu scestné, já si zaplatím Premium verzi, abych si stáhl n?jakou hru, ale tuto hru mám staženou nelegáln? a ješt? k tomu mi ta Premium verze za chvíli skon?í a potom to vypadá, že jsem si vlastn? tu hru koupil nelegální, což se mi zdá trochu hloupé a je lepší si tuto hru koupit oficiáln?.

Jak jsem se informoval, tak nejkratší doba Premium verze je 48 hodin a stojí 4,5 ?, to je v p?epo?tu kolem 126,45 K? (kurz: 1 ? = 28,10 K?). Zaprvé nevím, jestli za tuto dobu stihnu stáhnout jednu hru ?i program, nebo 2 hry a více anebo t?eba vůbec ani jednu, kvůli rychlosti/pomalosti stahování, nebo t?eba výpadku internetu na 1-2 dny. Ano, toto se dá vy?ešit tím, že si prodloužím Premium verzi, nap?íklad na m?síc, 3 m?síce, 6 m?síců, nebo dokonce na celý rok. Ale co když si už potom nebudu chtít nic stáhnout, nic m? nenadchne, nebo nebudu po n?jakou dobu nic stahovat, tak se mi bude zdát, že jsem si koupil tuto verzi docela zbyte?n? a bude mi líto pen?z. Pro p?íklad Premium verze na Rapidshare na celý rok stojí 54,99 ? (v p?epo?tu asi 1545,219 K?, to je dost).

Nebo si nemusím kupovat nic a budu stahovat p?es Free verzi, kde se mi může stát, že budu ?ekat na jeden soubor vlastn? dvakrát, jak jsem již, skoro na za?átku, zmi?oval, nebo nemusím mít dostate?n? rychlý internet a stahování mi půjde pomalu, ale co nejvíce může naštvat, že je n?jaká hra dokonce rozd?lena nap?íklad do 40 archivů a každý archiv má kolem 50 MB a ne každý soubor půjde stáhnout úpln? lehce.

Stahování p?es Rapidshare hlavn? také zabírá docela dost ?asu, zadáte odkaz na jeden archiv a ?ekáte nap?íklad dvacet minut, u dalšího souboru je to již t?eba padesát minut, u dalšího ješt? více, takže tady nezáleží pouze na rychlosti vašeho p?ipojení, ale také na dob? ?ekání, ale hlavn? na vaší trp?livosti.

Ano, jistým ?ešením, abych nemusel ?ekat na Rapidshare, jsou jist? známé torrenty, na torrenty již pot?ebujete speciální program. Torenty jsou postaveny na tom, že to, co stahujete, stahujete od lidí, kte?í mají podobný program na stahování torrentů (Bittorrent klient) a n?co z toho už mají staženo, ale i od vás, když máte n?co staženo, si může jiný ?lov?k n?co stáhnout.

Zde je zase problém toho, že na kvalitní stahování musíte mít n?jaký dobrý Bittorrent klient, dále musí ta vaše cht?ná data vlastnit více lidí, ?ím více lidí, tím rychlejší stahování (nejlepší, když po?et t?ch lidí je ?ádov? v tisících). Ale také jsem si všiml, že n?kte?í provozovatelé internetových p?ipojení svým klientům stahování p?es torrenty zakazují, takže ne každý si může p?es torrenty stahovat. Poslední nevýhodou je, že ?asto Bittorrent klient hodn? zabírá vaší opera?ní pam?ť a procesor, takže jestli vám jde Doom 3 bez jakéhokoli stahování jen tak tak, tak můžu zaru?it, že se spušt?ným stahováním torrentu si nezahrajete a ani si nemůžete moc upravovat videa z vaší kamery. Výhodou tohoto stahování je, že si pouze stáhnete ur?itý torrent, ve vašem programu ho vyberete a spustíte a můžete klidn? odejít.

Aby n?kdo ne?ekl, že o stahování p?es Rapidshare nebo torrenty jen mluvím a nemám žádné zkušenosti, tak ?eknu, že mám. Nev??íte? V??te! Ale nikdy bych si asi te? ani v budoucnu žádnou hru, program atd. asi nestáhl, protože je to opravdu náro?né na ?as, ?asto na trp?livost jedince a n?kdy i na po?íta?. T?eba p?es takové torrenty bylo nejlepší stahovat p?es noc, ano, velice skv?lé, po?íta? vám vesele hu?í do uší (jenom pokud spíte s po?íta?em v jednom pokoji) a “hrabe” vám pevný disk, ale po?ád. Chudák, pevný disk, už bych mu to asi nikdy nemohl ud?lat. Nebo stahování p?es Rapidshare, jednou jsem n?komu pomáhal stahovat jeden seriál, to bylo utrpení, jelikož máme v našem panelovém dom? stejnou ve?ejnou IP adresu, tak se mi skoro u každého archivu stalo, že mi n?kdo stahovací “tiket” ukradl, to bych p?ímo vraždil. ?íkám, už nikdy více, radši si budu vše kupovat legáln?.

P?íklad - p?ijdu do obchodu, ?eknu si o hru, kterou chci, zaplatím, p?ijdu domů, vyndám médium z obalu, nainstaluji hru, pustím a hraji, jak jednoduché, u jiného p?íkladu to může vypadat takto: p?ijdu na internetovou stránku, kde prodávají hry, vyberu si hru/hry, vložím do košíku, objednám (napíšu jméno, adresu atd.), po?kám 2 a více dní (podle skladového množství, ?asto ale hry bývají skladem, takže to ?asto trvá nejvýše týden), dále u m? zazvoní pošta/dopravce, p?ijdu, zaplatím a odnesu zp?t (toto platí, pokud jsem doma), nebo si vyzvednu líste?ek, že zboží p?išlo, p?ijdu na poštu, ukážu líste?ek, zaplatím zboží a odnesu domů, dále to pokra?uje jako u prvního p?íkladu (nakupování v kamenném obchod?).

Navíc jsem koupí hry podpo?il výrobce a distributora hry, takže budou dále vycházet nové hry, t?eba s nižší cenou (pokud jsem si tedy tuto hru nekoupil jako jediný na sv?t?). Když si stáhnete hru nelegáln?, tak si ?asto musíte hru, aby vám správn? fungovala, vypálit n?jakým speciálním programem n?kdy i na speciální médium a ješt? musíte mít crack ke spušt?ní, n?kdy to vypadá jako kouzla a navíc jste nikoho nepodpo?ili (pouze návšt?vnost warezových stránek).

V n?kterých p?ípadech se cena hry/programu/filmu pohybuje v tak nízkých hodnotách, že se nevyplatí si hru/program/film vypálit, ale znám i p?ípady lidí, že si “originál” i p?es výhodn?jší cenu prost? nekoupí, protože když má všechny hry atd. stažené, tak si stáhne i tuto, protože by t?eba u kamarádů vypadal trapn?, že si koupil “originál”, nesmysl. Každému může být jedno, co si koupím a nekoupím.

Tento příspěvek byl poslán: Pátek, 10. 8. 2007 v 16.14 a je uložen pod Antiwarez. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

38 komentáře/ů o “Stahování p?es Rapidshare a podobné weby - zamyšlení”

 1. Tonik říká:

  Nikdy nekupuju zajice v pytly. proto nez si neco koupm, tak si to stahnu. Sthanul sem si už 100vky fiklmu a her. V?tšina filmu je v ?echach nesehntalna. Takže pokud daný snímek chci vyd?t, nema jinou možnost. U! hry si v?tšinou zahraju 1 - 2 levely a pak ji smažuju. Takže to vyjde nastejno jako dema. Pokud je n?jaka hra dobra a ja už ji znám, tka si ji klidn? koupim, pokud to neni vic jak 500 k?. 30 originalnich her nebo automobil cca 7 let stary, ktery mi dalši 7 minimaln? vydrži, tak to je sakra rozdil.

  Co by ale mn?lo rozhodn? byt, tak je to, že každy kdo použivani n?jaky program k vyd?lavani pen?z by mn?l mit program originaln?.

 2. Acci říká:

  Máš správný názor na v?c (že ??krást?? se nemá), ovšem tvé argumenty, pro? tohle ned?lat, celkem pokulhávají. B?žný ?lov?k, co stahuje různé soubory z Rapidshare, je student n?jaké školy, který má hluboko do kapsy a že musí ?ekat nebo stahuje pomalu ho vůbec nezajímá. A úpln? je mu jedno, že se vlastn? dopouští trestného ?inu, spíše je ješt? rád, že byl tak chytrý a nemusel to platit. S tím ovšem asi nic neud?láme, v?tšinou dosp?jí a ??krást?? p?estanou.

 3. admin říká:

  N?komu možná moje agumenty nesta?í, ale mn? nap?íklad nešel rozjet stažený Flatout 2 (mimochodem jsem ho stažený vůbec nerozjel) a už m? to docela štvalo a prost? jsem v?d?l, že m? ta hra bude bavit a když originál stojí 300 K?, tak se mi nevyplácí si hrát s obcházením ochran a prost? jsem si Flatout koupil, takový ty hry jako je Need For Speed Carbon m? už te? moc nebaví, tak si je nebudu ani kupovat ani stahovat. Já bych si drahé hry také nekoupil, nejen proto, že jsou drahé, ale také proto, že bych si nebyl jistý, že m? ta hra bude bavit, a když si nejsem jistý, zda m? ta hra bude bavit, tak je pro m? zbyte?né i si ji p?edem stáhnout. Jinak co se tý?e stahování filmů, tak to nelegální není.

 4. admin říká:

  Mimojiné já jsem také stále student n?jaké školy (SŠ), také mívám hluboko do kapsy a že by stahování všeho byla n?jaká extra chytrost, když v dnešní dob? stahuje v?tšina mladých ?echů, spíše bych ?ekl rutina. Zamyšlení v tomto ?lánku bylo pouze z mého pohledu a každý možná má a může mít názor jiný. Já nikomu, kdo hry stahuje, nechci p?ece nadávat, pouze jsem se zamyslel a vložil můj názor. Poslední dobou se rozmohly také “levné” (alespo? pro m? jsou levné) filmy na DVD, které jsou p?iloženy k ?asopisům, novinám, bulvárům, ne všechny se mi líbí, ale mají nízkou cenu a už jsme si jich pár v rodin? po?ídili. Nap?íklad bylo u novin p?iloženo DVD ?eského filmu Samotá?i, už je to delší ?as, které stálo 30 K? (ješt? si pamatuji, jak jsem tento film nahrával na videokazetu) a hodn? filmů se pohybuje s cenou do 100 K?, ale bohužel to nejsou horké novinky a ?asto staré filmy, ale mn? docela vyhovují.

 5. WarezElite říká:

  Já užívám warez neustále. Snad si ani nepamatuju, že bych n?kdy n?co originálního vlastnil. Mám perfektní p?ipojení k internetu a stahuju v podstat? nonstop. Používám síť bit-torrent i stahování z klasických filehosterů (existují i daleko lepší filehostery než RapidShare, které jsou kompletn? zdarma). Problém s RapidSharem jsem vy?ešil tak, že jsem si po?ídil ro?ní ú?et. P?i mé intenzit? stahování se mi to bohat? vyplatí. Zaplatím sice n?jakých 1800 K? (p?es ?eského poskytovatele), al? zárove? n?kolik stovek tisíc za rok ušet?ím. P?i mé rychlosti internetu se mi vyplatí kouknout se na n?jaký server zabývající se novinkami, prolézt spolehlivá warez fóra a žádaný produkt hned stáhnout. Mám to doma v podstat? rychlec, než kdybych si to šel koupit n?kam do krámu nebo si to ob?dnal n?kde v e-shopu a nemusím se ani zvedat ze židle.

 6. admin říká:

  Já nikoho nechci kritizovat a nechci nikomu radit, pouze jsem napsal svůj momentální názor na v?c. Pokud se ti vyplatí platit za nelegální software, je to tvoje v?c, trochu m? sice zaráží, že znáš i jiné lepší filehostery zdarma a p?esto používáš placený Rapidshare, ale do toho mi p?esto nic není. M? šlo mimojiné také o to, že kdyby si nap?íklad všichni za?ali každou hru stahovat, tudíž by si je nikdo nekupoval, tak kam by výrobci došli, když by nem?li moc pen?z od uživatelů, asi by je podle m? p?estali vyráb?t.

 7. WarezElite říká:

  Rapidshare mám zaplacený proto, protože na všech warez fórech jsou p?evážn? odkazy pro stahování z RapidSharu. Existují však i fóra, kde se up?ednost?ují free filehostery.

 8. Koprik říká:

  Zdravím, Osobn? si myslím že celý tento problém je o FINANC?CH. Kdyby , ?ist? hipoteticky, ti co pracují m?li alespo? dvojnásobné platy, tak dost pochybuju že by se s ?ímkoli “prd?li” hodiny u PC a stahovaly. To by nespíš vzali t?ch pár tisícovek, a šli si koupit vše podle svého gusta.
  Ale protože cca. 80% z takto pracujících lidi?ek má tak nízký p?íjem že i kdyby cht?li, tak bez n?jaké půj?ky t?žko takovéhle hry zakoupí. Proto existuje “krádež” ve form? WAREZu. Sáhn?te si na sv?domí, a ?ekn? te kolik v?cí by jste cht?ly a nutn? pot?ebovali a nemůže te si je po?ídit?…

 9. admin říká:

  No, to máte jist? pravdu, ale spousta lidí nap?íklad n?jakou hru prost? nepot?ebují k životu ?i práci, ale p?esto si ji stáhnou a já o takových hrách, které m? nezajímají, které nepot?ebuji, za?nu p?emýšlet, zda je opravdu nutné, abych je m?l a zjistím, že všechny ne.

  Jasn?, že existují více her, které by m? zajímaly, ale já prost? dlouho p?emýšlím a t?eba ze t?í her si vyberu pouze jednu, která m? hodn? zajímá. Prost? podle m? sta?í trochu p?emýšlet a rozvážit si, zda opravdu pot?ebuji a chci deset her najednou, nebo se zatím spokojím s jednou hrou, stejn? bych t?ch deset her nemohl hrát najednou, abych m?l n?jaký zážitek. Jde mi o to, že hodn? lidí zbyte?n? stahuje hry, které vlastn? ani tolik necht?jí.

  Když nejsou peníze na hry, tak ti doty?ní nem?li ani peníze na po?ádné PC, takže by si vlastn? tu hru ani nem?li na ?em pustit. Jinak ty hry jsou podle m? tak drahé, protože si je kupuje pouze zlomek hrá?ů, a proto si výrobce musí ty “ztracené” peníze n?jak vynahradit.

  Pak je tu problém t?ch, kte?í pot?ebují n?jaký program ke své práci, ten program jim vyd?lává peníze, to by asi nebylo moc dobré, kdyby si n?kdo vyd?lával “ukradeným” programem. Tak si prost? musí zainvestovat do softwaru pro svoji práci.

  Zdravím a d?kuji za váš názor na v?c.

 10. Sweinemann říká:

  Problém je imho v t?ch financích. Kdyby se výrobci her, filmů, softwaru, hudby a kdoví ?eho ješt? vyprdli na protikopírovací ochrany, byly by ty výrobky ur?it? levn?jší, protože náklady na ty protikopírovací ochrany jsou dost vysoké. M?li by si kone?n? uv?domit, že tyhle ochrany jenom buzerují normální, poctivé uživatele a pirát si to aji tak upirátí, s tím bohužel nic nenad?láme. Nedávno jsem ?etl ?lánek o tom, jaké bude mít ochrany Terminátor 4. D?s. Film bude na dvou DVD. Když si uživatel bude chtít film zkopírovat t?eba do PSP nebo do iPodu, vloží DVD1, OP?ŠE K?D Z KRABI?KY S FILMEM, vloží DVD 2 a teprve potom bude moct film kopírovat. Hnus toto. Tohle pochopili jenom v ?ín?, kde Hollywood prodává n?které filmy v p?epo?tu za 50 K?. A ve Francii se dokonce chystají 2P2 warez uživatele odst?ihnout od netu úpln?… imho na to jdou úpln? špatn?

 11. admin říká:

  Také jsem dlouho p?emýšlel o tom, že ty protikopírovací ochrany vlastn? jen obt?žují ty, co si hry a programy kupují. Na jednu stranu je to ?áste?ná ochrana proti kopírova?ům, ale t?m ned?lá problém obejít jakoukoli ochranu, a tak to stále postupuje dál, výrobce vymyslí novou ochranu, nechá si ji finan?n? ohodnotit v cen? produktu, spousta hrá?ů si ochranu obejdou, jen normální kupující ?lov?k bývá naštvaný, že musí kvůli n?jakým warezákům opsat z krabice 5 sériových ?ísel a nemůže si ani jednoduše svůj produkt zálohovat na vedlejší médium. Jinak d?kuji za cené informace.

 12. PITBIT říká:

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  STAHOV?N? P?ES RAPIDSHARE ?????
  Jak jednoduché, zaregistruj se na :

  http://www.rapidspool.cz/nova-registrace.php?ref=8565

  Je tam návod, program na stahování, ceník (pár ka?ek) Placení SMSkou. A STAHOV?N? JEDE RYCHLOST? VAŠEHO P?IPOJEN? !!!!!! Supr, vyzkoušené !!!! :-)

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 13. No fake říká:

  http://rapidshare.com/files/95223439/HOW_HACK_RAPIDSHARE_english.rar

 14. Jerry říká:

  Ehmmm chtel bych jen napsat, ze rapidshare nebude uplne nelegalni. Zname nelegalni stranky jsou schazovany policii jinak zakonem a stranka rapidshare je nejvice znamou strankou ke stahovani souboru, takze proc porad jede??? Ty jsi proste zaplatis account a pouzivas si rapidshare a nemuzes se pidit jestli je to nelegalni stahovani.
  Stejne jako bys sel do nejake vecerky koupil si vodku a pak nekdo zjistil, ze vsechny lahvove napoje byli majitelem ukradene {somewhere}
  a ktere se ted prodavaji v obchode.
  Myslis, ze je to trestne?? Pro tebe jako kupujiciho?? Ne!!!!
  Wake up

 15. admin říká:

  Ano, to možná bude n?jak tak pravdivé, ale m? šlo spíše o myšlenku toho, že pokud si nebudeš programy a hry kupovat, výrobce nedostane tolik pen?z a tyto produkty bude poté zdražovat anebo p?estávat d?lat. A také si mi ukázal názor, který krásn? potvrzuje, že si ti, co stahují jinak placené v?ci zadarmo, dokáží svoje stahování n?jak odůvodnit a n?jak zlegalizovat. Jde mi o to, že také n?kte?í, co stahují n?které hry a filmy si st?žují, že musí obcházet různé ochrany a také, že ty hry jsou drahé, ale už si neuv?domují, že je to práv? kvůli nim. A jinak s tím Rapidsharem, když stahuju, tak si sice mohu ?íkat, že nemůžu v?d?t, že je to nelegální, ale myslím si, že v?tšina lidí co takto stahuje, moc dob?e ví, že ten onen program není úpln? zdarma a úpln? v?dom? to p?esto stahuje.

 16. veron666 říká:

  jak stahnout flatout?hmmmmmmmm

 17. admin říká:

  Otázka p?kná, ale pokud chceš stahovat Flatout, tak si to zjisti sám anebo se n?koho, kdo se o to zajímá, zeptej, jak se stahuje. A pokud nejsi ochoten platit za Flatout Gold (Flatout 1 + Flatout 2) asi 250 K?, nebo samostatn? za Flatout 1 asi 100 K? ?i za Flatout 2 asi 150 K?, tak mám dojem, že t? ta hra zas tolik nezajímá a nemusíš si ji ani stahovat.

 18. Pavel ?erník říká:

  zajimavy clanek.. z moralniho hlediska urcite poucny, ale z financniho hlediska znacne zavadejici…
  Rapidshare premium ucet - ceny:
  novy ucet na 1 mesic = 240 Kc (+8 000 bodu)
  prodlouzeni na 1 rok = 1700 Kc (+12 000 bodu)
  prodlouzeni 2 mesice = 0 Kc (-20 000 bodu)
  -> 15 mesicu stoji 1940 Kc!! (strasne penize…)
  Datovy limit na RS je 25 GB na 5 dnu = 5 GB/den -> 15*30*5 = 2250 GB!!! (2 a ctvrt tera… to uz neni spatny, ne?)
  -> 1940/2250 = 0,862222 Kc/GB!!!! (ano.. 1 GB stoji necelou korunu!!)
  -> 1 CD = 0,603 Kc ; 1 DVD = 3,88 Kc

  … samozrejme nechapu lidi kteri muzou investovat do pocitace 40 tisic a pak si hry stahujou z RS… to je celkem trapny, ale my kteri penez moc nemame se taky chceme kouknout na nejakej film a RS mi to zajisti velmi levne a rychle (2DVD pres noc bez problemu..)

  mimochodem, pokud si spravne pamatuju, tak stahovani dat neni v CR nelegalni… nelegelni je porusovani ochrany (aplikace Cracku) a sdileni dat…

 19. admin říká:

  Zálohování na CD a DVD, pokud stahuješ každý den 5 GB, trošku zabírá místo v byt?, to už je lepší kupovat pevné disky. Na ty uložím více dat najednou než na CD a DVD. A dá se to z nich smazat jednoduše. Já se osobn? nepot?ebuji pakovat různými daty kolem sebe. Filmy bych si zhlédnul tak jednou dvakrát a smazal. Jinak se filmy dají stáhnout zdarma p?es torrenty, nepot?ebuji žádný ú?et. A opravdu musíš mít každý den 2 DVD s filmy, protože jsem pochopil, že stahuješ p?evážn? filmy. Ty si asi nevybíráš, kterej jo a kterej ne? Prost? úpln? všechno nový, i když se na to nebudeš všechno koukat, a všechno si to vypálíš na DVD a budeš to mít uložený doma? Každý den nevychází moc filmů, který by m? osobn? oslnily, taky si jednou za ?as zajdu do kina a nemusím si to ani kupovat. A jak op?t zjišťuji, “warezáci” si opravdu zase vymýšlí různé okliky a výhybky v zákonech, aby si nic nemuseli kupovat, vypadali u kamarádů jako “kingové”, zatímco výrobci DVD s filmy, výrobci programů a výrobci her strádají, nemají tolik pen?z a hry op?t musí zdražit a musí op?t vymyslet nové ochrany, na které zase nadávají warezáci, ale ti je op?t obejdou a op?t to štve jen toho, co si film nebo hru koupí. Tak si stahuj ten svůj neoriginální “2 a ?tvrt tera” za 15 m?síců, za kterej ješt? musíš zaplatit. Tak jsem asi jen já, kdo nechce platit za neoriginální data, ale můžu ?íci, že když nestahuju tunu v?cí, jako n?kdo, a jen n?kdy si n?co koupím originálního (a nezaplatím za to ro?n? ani 1000 K?), tak mám kolem po?íta?e docela prázdno a ?isto (ohledn? médií). Jinak ta v?ta “ale my kteri penez moc nemame se taky chceme kouknout na nejakej film a RS mi to zajisti velmi levne a rychle (2DVD pres noc bez problemu..)” ve m? zanechala takový pocit, že snad by n?kte?í cht?li, abych je m?l n?kdo litovat. Snad by n?kdo necht?l, aby bylo na sv?t? všechno zdarma. “Ježiš, já nemám peníze na auto a já ho chci, tak si ho ukradnu, d?laj to ostatní, ud?lám to taky.” To by to p?kn? vypadalo ve sv?t?. No nic, každý máme jiný názor na v?c.

 20. Pavel ?erník říká:

  male upresneni:
  -filmy pokazde nevypaluju.. vypalim si jen ty opravdu pekne (Shawshank redemption atd..)
  -vzhledem k tomu ze datovy limit sam nevyuziju, tak mam ucet spolecny vice kamarady (tim je to v celkovem souctu jeste levnejsi - 300 na 15 mesicu predplatneho na 1 DVD na 4 dny)
  -nestahuju uplne cokoliv - stahuju pouze to co se mi libi a ne kazdy zblept s hodnocenim 60% na CSFD…
  -> mam to jako takove levne kino.. zatimco v kine bych zaplatil za film aspon 80Kc, takhle za film zaplatim maximalne 5 Kc (kdyz to prezenu) a v pripade ze se mi moc libi, tak si priplatim dalsich 10 a vypalim na DVD..
  - opet upozornuju ze stahovani Softu/her nepodporuju.stahuju pouze filmy, pripadne obcas nejakou hudbu…
  -jak je to s paragrafama je pekne popsany tady:
  http://myego.cz/item/stahovat-si-hudbu-pro-vlastni-potrebu-je-legalni
  -ty “2 DVD pres noc bez problemu” byl jen priklad na rychlost ktere muzu teoreticky dosahnout avsak kterou vsak ani z poloviny nevyuzivam
  -ty tvoje “torrenty” jsou vyrazne mene legalni nez RS (z RS pouze stahuju, zatimco u torrentu musis sdilet - coz je nelegalni)

  ps: hry si opravdu legalne kupuju (stejne jako windows mam legalne, a vetsinu softu freeware) .. vzhledem k malo penezum mam slabej comp, a nepotrebuju nabuseny novinky - staci mi stary GTA2 za 99Kc, nebo flatout za 130Kc.. (kdyby takoveto ceny mely i jine hry, mozna by vyrobci nakonec vydelali vic protoze by si je vetsina piratu koupila misto aby je stahovala)

 21. admin říká:

  Promi?, nechal jsem se trochu unést. Jinak “moje” torrenty to nejsou, jenom upozor?uji, že je to úpln? zadarmo. S tou hudbou a filmy to vím, že je to vlastn? legální, již jsem to psal ve starším komentá?i, sta?í si p?e?íst. S tím internetovým hodnocením na CSFD to taky není tak horké, protože se rad?ji ?ídím sám sebou a ne n?jakým neobjektivn? subjektivním názorem (již m? zklamal film s hodnocením 85 % a zárove? pot?šil film s 65 %). Rád si ovšem zajdu n?kdy do kina, protože je to p?eci trochu o n??em jiném, když doma nemám nejmí? 30″ monitor. N?kdy i zainvestuji do originálního DVD s filmem, protože když se mi film líbí, podpo?ím tvůrce spíše tím, že si ho koupím, než když ho legáln? stáhnu. Jinak s t?mi hrami, GTA 2 je již zdarma ke stažení z oficiálních stránek spolu s GTA 1 a mám dojem, že je i k dispozici i ?eské Hidden & Dangerous. A s tím vyd?láváním výrobců také nejsem jist, protože dnes je již stahování her a programů tak rozší?ené, že i kdyby každá hra stála “stovku”, tak si v?tšina prost? ze zvyku hru stáhne. Také proto, že to mají stažené jaksi z “tepla domova”, nemusí pro to n?kam jít, nemusí vyjít ze svého zatemn?ného stahovacího koutku, kliknou na odkaz a jedou. Jinak pokud jsem se t? n?jak p?edtím dotkl, tak se omlouvám, protože ty nepat?íš k t?m warezákům, které jsem myslel, prost? m? jen n?co vybudilo.

 22. admin říká:

  Jinak mimojiné web MyEgo.cz jaksi ne?tu, n?jak m? neoslovil velice osobitý styl autora webu.

 23. Pavel ?erník říká:

  jsem rad ze jsme si to vyjasnili :-) ja to prvni psal hlavne proto ze jsem zahledl nazor ze “rapidshare je drahy”.. kolikrat vidim nazory ze na ####share.### (uz nevim kterej server to je) muzu poslat jednu SMS za 30 KC a stahnout 800 MB a ze je to vyhodnejsi nez RSko.. jenze kdyz to clovek spocita, tak zjisti ze nic levnejsiho nez RSko snad nemuze byt.. (pokud nepocitam free varianty)

  ps: myego.cz ctu jen ze zabavy, ale obcas tam jsou zajimavy fakta (napr. ten clanek se zakonama)

 24. admin říká:

  Jde jenom o to, že to byl prost? můj názor a každý si může myslet n?co jiného, prost? by se mi nezdálo být placení za Rapidshare PRO M? výhodné.

 25. Beeda2004 říká:

  Rs rozhodne drahy neni vemte treba v uvahu ze si to poridite treba ve ctyrech lidech a cena jednoho mesice je 180kc:4=45k? za mesic, jedine omezeni je ze muzete stahnout 25gb za 5dni coz neni zas tak hrozny

 26. admin říká:

  Jak jsem již n?kolikrát napsal, n?komu to vyhovuje, n?komu ne, n?kdo to nepot?ebuje (t?eba já). Každý si může platit za co chce a kdy chce a pokud si n?kdo n?co dob?e vy?eší a odůvodní, může být pro n?j výhodné prakticky cokoli. Pro n?koho je výhodné auto, n?kdo jezdí na kole, n?kdo chodí p?šky, každý využívá to, co mu vyhovuje. Takže m? toto placení nebude nikdy p?ipadat dobré a výhodné.

 27. Delo říká:

  Fakt hovada, dyz ste tak zazobany tak si ty hry kupujte lamy! Hlavne ze mate original…co vam to prineslo?! NIC! A nepomlouvejte stahovací servery, jestli se vam zda rapidshare drahej tak si najdete freeservery.

 28. Delo říká:

  Ale to je vase vec…. kupujte si hry programy za tisíce a zakládejte si “blogísky” …lamy

 29. Delo říká:

  Nebo dejme tomu ze vydelavate. Za den vydelate treba max. 1000kc, za kterou si pak koupite hru. Z freeserveru ji mate stazenou za 1-3 hodiny z volnyho casu a nestoji vas to NIC! Takze jste sli vlastne do prace 1 den uplne zbytecne.

 30. admin říká:

  Za prvé, snaž se všechny myšlenky nacpat do jednoho komentá?e, pro jednou ti to prominu. Za druhé, když se ti web nelíbí, ne?ti ho. Za t?etí, lama si ty, protože se nedokážeš vyjad?ovat moc slušn?. Za ?tvrté, každý má svoji hlavu, svoje myšlenky a může si d?lat, co chce. Za páté, web se jen zamýšlí nad tímto tématem, nekritizuje (ale když m? n?kdo vyprovokuje…..). Za šesté, hry si vybírám, ale už ani moc nehraji, takže mám pár originálních her, které za to stály a podpo?il jsem vývojá?e, distributory atd. (jednu hru za 1000 K? bych si nikdy nekoupil, ale jsou tak drahé kvůli stahova?ům). Za sedmé, ani nevíš, co (kdo) to lama je. Za osmé, nesnáším výraz blogísek, ten si str? n?kam a nejsem zazobanej, ty chytrej warezáku.

  Pokud se zde objeví další vulgární (nebo jen hodn? neslušné) p?ísp?vky, které uráží nejen m? ale i jiné návšt?vníky, navíc roztahané v 5 komentá?ích, asi za?nu s tvrdou cenzurou a nenapíše si nikdo nic (bohužel ani ti slušní s kvalitními komentá?i).

 31. Das Xardas říká:

  Ahoj!! Já si myslím že správný názory jsou oba, protože n?kdo jako t?eba studenti atd.. nemají tolik pen?z na to aby si soft kupovali p?íklad sduduju n?aký obor kde je hodn? grafiky a malování a lepší program stojí okolo 15000K? a na to sdudent ur?it? nemá, já tkový program mám Adobe Creative Suite premium cs2 a ten stojí 40 000K? takže mu nezbyde než si takový soft stáhnout, tím ale nechci ?íct že piráctví podporuju myslím že když si n?kdo stáhne 1,2-5 programů ne?eknu nic ale když n?kdo stahuje celou videotéku, nebo komplet programový vybavení do novýho kompu tak si zas myslím že to není dobrý ja mám taky n?co stažené ale taky originály takže to si myslím

 32. admin říká:

  Tak to je asi docela špatné, když má n?kdo pracovat ve škole s programem, na který mu nedají n?jakou studentskou licenci, a musel by si ho koupit. Podle mého by ale m?la vždy existovat n?jaká freeware varianta ur?itého typu programu, pokud neexistuje, m?l by mít student n?kde volný p?ístup k tomu programu, který pot?ebuje. Je to možná problém, ale pokud n?kdo opravdu pot?ebuje ke studiu program, který existuje jen v placené verzi a stojí více jak 5000 K?, m?l by mít k n?mu student zaru?ený p?ístup legální p?ístup, aniž by m?l takové množství platit, pokud tomu tak nebývá, n?kde se stala chyba. Jde spíš také o to, že na jedné stran? n?kdo ty programy opravdu pot?ebuje ke studiu a nemá k nim p?ístup a na druhé stran? existují tací, kte?í si stáhnou nap?íklad Photoshop, aby si v n?m mohli d?lat barevná kole?ka a hráli si ve Photoshopu a pak s tím zamachrovali p?ed kamarády.

 33. RSD team říká:

   Nazdar downloade?i!!!
  Nedávno jsme rozjeli novou službu RapidShareDownloader. Naše služba je prozatím ve vývoj, ale jisto jist? bude již brzy pln? funk?ní! Prozatím je k dispozici beta verze, ve které mužete stahovat ! ZDARMA data ze serveru Rapidshare.com ! P?i používání beta verze služby po?ítáme s vašimi názory a p?ipomínkami a to jak v kladném (dobrá rychlost stahování, lepší než konkurence, atd…), tak i v záporném slova smyslu (výpadky serveru, nízká rychlost stahování, atd…). D?kujeme za Vaši podporu a tešíme se na vás na stránkách http://rsd.aspone.cz/. S pozdravem RSD team.

 34. Super říká:

  http://peggy.717.cz/ bezva stránka, kde najdete vše o stahování, sice se musíte registrovat ale stojí to zato:)

 35. manzes55 říká:

  Z každého výrobku , který n?jak souvisí s PC a souvisejícími výrobky, se platí ose poplatek, který platí i lidé , kte?í nikdy nestahovali a nap?. si promítají jen fotky s cédé?ek na dvd p?ehráva?i.
  Takže všichni výrobci dostávají n?jakou pom?rnou ?ást za své produkty, a nejsou tak úpln? závislí na po?tu prodaných výrobků.Takže ani z druhé strany to není úpln? fér.

 36. sigf07 říká:

  Abych ?ekl pravdu tak s tvými názory rozhodn? nesouhlasím. Na druhou stranu je respektuju, setkat se s asketou v dnešní dob? je docela vzácnost. Já vidím warez jako ur?itou formu filtru, vysv?tlím to na p?íklad? stahování hudby. Podívej se na to kolik zp?váků a skupin dnes existuje. Kdekdo si myslí, že je to způsob jak se “bez práce” uživit a lidi jsou zahlcování desítkami a stovkami cede?ek m?sí?n?. P?itom takových 80-90% procent je vyložen? odpad. Pokud tedy lidi využijí warezu pro stahování hudby, nebudou výd?lky a hudební scéna se pro?istí. V??ím, že pokud n?kdo vydá fakt kvalitní CD, lidé si ho koupí. A když ne… ?ekl bych, že zp?vák by nem?l jen chrlit jedno CD za druhým, to ?ím skute?n? vyd?lává jsou koncerty a na to dneska lidi zapomínají. Warezu se prost? zbavit nelze a je blbost zapomínat na kladné stránky jeho existence. A co se tý?e filmů- nechápu pro? by herci m?li dostávat milionové honorá?e za jeden film, n?kolik desítek ( nebo možná pár set) tisíc by m?lo sta?it. Podívejte se na dnešní herce a here?ky a uvidíte jaké strašné peníze za úplné blbiny vyhazují… proto ?íkám, platy hercům jsou způsob jak ušet?it na tvorb? filmu. Naopak platy t?m, kdo se o film fakt zasloužili ( scénáristé) bych ponechal stejné nebo spíše ješt? zvýšil. Nelegální stahování ( je to trochu zvláštní ale je to tak) je způsob jak s tím bojovat, jak ?íct ne.

 37. admin říká:

  D?kuji za tvůj názor. Máš ur?it? z velké ?ásti pravdu, ale v p?ípad? hudebních skupin a filmů je to možná trochu jiné nap?íklad oproti software a hrám. Protože hudební skupiny nebo filma?i mají dost pen?z za své koncerty respektive filmy v kinech, tudíž mají ješt? jiný zdroj pen?z, než jen za hudební a filmová média (tím ale ne?íkám, že by je ztráta na málo prodaných médiích neovlivnila). Zde šlo spíš o to, že taková po?íta?ová hra vyd?lává jen tím, že se prodává, stejn? je na tom n?jaký softwarový program. Nejsem si jist, že by m?l výrobce hry n?jaký vedlejší p?íjem pen?z, který by mohl vyrovnat ztrátu za možné neprodané hry. Šlo mi jen o to, zamyslet se, zda by malá prodejnost her t?eba nevedla ke konci výroby t?chto her. Kde by m?l výrobce her brát peníze na tvorbu dalších, když se hry jen stahují a neprodávají. Samoz?ejm?, že spousty lidí n?zajímá n?jaký tvůrce hry a že by nemusel mít dost pen?z, stáhnou si hru a je to, d?lají to všichni, ud?lá to taky, pro? ne. Pokud by se ale všechny hry stahovaly, tak by muselo dojít ke konci t?chto výrobců, alespo? podle mého. Všichni stahova?i her a programů tudíž mohou vd??it t?m lidem, kte?í si hry a programy kupují, protože výrobce má peníze na další vývoj. Osobn? mi ale vadí, že kvůli stahova?ům obsahují hry různé ochrany, které ale obt?žují i normálního uživatele, který hru zakoupil. T?eba taková hra Chameleon od ?eských a slovenských tvůrců. Na po?átku každého spušt?ní hry musíte po?kat, než se ov??í médium, trošku to zdržuje. Ovšem nejhorší je, že ani tyto ochrany nejsou nic platné proti stahova?ům, takže se ochrany ješt? zesložití a zp?ísní. Stahova?i tu budou asi po?ád, to se nezm?ní, ale jestli tu budou i stále nové a kvalitní hry, to nevím.

 38. m10 říká:

  No on je to stahovaní her v dnešní dob? hodn? znát každej výrobce jede na foto realistyku a hratelnost stojí za starou belu viz far cry 2 up pak tu máme ješte pitoumou cd ochranu kvuli kterej musíte mit v mech. orig cd tak todle m? dokáže vyto?it ješt? že existuje cd fix… pc her to vidím tak když si chcete zahrát on line stejne pot?ebujete serial tím pádem si originálku koupím viz steam a mám ji i zazálohovanou a aktualizovanou mnozí výrobci her stejn? p?echázejí na konzole až po konzolích se hry obje ví na pc ja než si koupit originálku za 1500k? tak si radši po?kám až bude v obchod? za 200 k? viz cd projekt nemá cenu investovat do her to si radši koupím pam?ti ?i g-kartu nebo procesor s filmama máte pravdu herci maj opravdu velký honorá?e ale diky varezu se kouknu na n?co co bi unás v život? nevišlo t?eba seriály scifi a pod. ono stou hudbou je to sporný kdiž má nekdo doma pušt?nou e2 kde za den 1 song hrajou snad stokrát tak potom to je hit že ..

Napište komentář