Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Průvodní zamyšlení nad Warezem

Čtvrtek 7. Červen 2007

Pro? hodn? lidí stahuje hry, programy, opera?ní systémy, které jsou normáln? placené? Asi proto, že za n? nemusí platit, dají se jednoduše stáhnout z internetu, nemusejí jít do obchodu a koupit si tu onu hru, ?i program.

Ale logicky se zamysleme, vezmeme si nap?íklad n?jakou hru, vývojá?i do té hry dali hodn? úsilí, práce, ?asu, pro vývoj hry také museli najít a použít n?jaké podklady, n?kde museli získat povolení použití zna?ek chrán?ných licencí (t?eba oficiální zna?ky vozů v závodních hrách), tudíž je to n?co stálo, n?co, co by se dalo vyjád?it pen?zi. Z tohoto pen?žního vyjád?ení vychází cena tohoto zboží, rozpo?ítána na více kusů.

Dejme si proto teoretickou otázku, kdyby vývojá?i naprogramovali hru, pak ji za?ali prodávat, ale poté by zjistili, že si ji nikdo nekoupil, protože se mu nechce platit a radši by ji n?jak ukradl, nebo po?kal, až ji ukradne n?kdo jiný, který ji pak dá na internet ke stažení a mohlo si ji poté hodn? lidí stáhnout, postupem ?asu by ti vývojá?i zjistili, že se jim nevyplatí vyráb?t hru, kterou jim nikdo nezaplatí, hodn? by na tom prod?lali a hra by se p?estala vyráb?t.

V dnešní dob? existují lidé, kte?í si hry kupují, je jich dost, ale nemuselo by jich v budoucnu být dostatek a mohlo by jich dokonce být mén?, ale kdyby si každý, kdo si hry stahuje zdarma (ilegáln?) na internetu, hru koupil, tak by firma m?la dost finan?ních prost?edků a dokonce by mohla postupem ?asu snížit ceny (alespo? teoreticky).

Stahování her ilegáln? také donutilo výrobce her, aby do svých výrobků dávali ochrany proti kopírování (Starforce, Securom atd.). Také jsem slyšel, že i když si po?ídíte originální hru s ochranou Starforce, tak můžete kvůli této ochran?, která se vám vlastn? do po?íta?e nainstaluje, mít problémy s po?íta?em, s ?ímž jsem se sice ješt? nesetkal, ale není důvod ani důkaz k vyvrácení této hypotézy, tyto ochrany by ale také nemusely ve hrách být, protože kdyby si lidé hry kupovali, výrobci by nemuseli do her vkládat tyto ochrany.

Já nechci nutit lidi, aby se zm?nili, p?estali stahovat hry ilegáln?, p?estali je pálit, ale chci pouze poukázat na to, že ilegálnost není vždy výhodná a ne vždy se vyplácí (ilegálností se ?lov?k také mimo jiné dostává do protizákonné situace), ale jde to i legáln? a nemáte problém s prolamováním n?jakých ochran. Toť vše v průvodním zamyšlení.

Tento příspěvek byl poslán: Čtvrtek, 7. 6. 2007 v 19.45 a je uložen pod Antiwarez. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Komentáře jsou momentálně uzavřeny, ale můžete sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Komentáře jsou uzavřeny.