Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Po?íta?ová hra Clovece3D

Úterý 28. Srpen 2007

Práv? dnes mn? do oka padla velice známá hra, známá je spíše jako desková hra, ale já jsem našel její skv?lou po?íta?ovou náhradu, jde o po?íta?ovou podobu deskové hry “?lov??e, nezlob se!”, jmenuje se Clovece3D. Na tuto hru jsem p?išel náhodou, když jsem hledal n?jaký zajímavý nám?t pro můj web a stojí za to.

Hra je zdarma a na disku vám zabere asi 10 MB. Jedná se o klasickou verzi “?lov??e, nezlob se!” s nejb?žn?jší verzí pravidel, hrají ?ty?i hrá?i, žlutý, modrý, ?ervený a zelený. Můžete hrát vy se t?emi po?íta?ovými protivníky (u kterých se dá nastavit t?í stup?ová obtížnost), nebo může být hrá?ů mén?, nebo mohou hrát pouze po?íta?e, také můžete více hrá?ů ovládat vy a hrát tak sami proti sob?, ale lepší variantou bude asi síťová hra také obsažená v této h?e.

V nastavení si nemůžete m?nit pravidla, ale pravidla by m?la být opravdu ta nejznám?jší. Nastavit si můžete, jestli chcete hru poušt?t p?es grafický systém OpenGL nebo Direct3D, bohužel bez grafické karty, která tyto systémy nepodporuje, se neobejdete, navíc musíte mít nainstalovaný DirectX 9.0c, ale myslím si, že v?tšina dnešních PC by mohla takové grafické karty obsahovat. Dále si můžete nastavit rozlišení, grafickou hloubku, antialiasing, stíny figurek, nebo jestli má být hra spoušt?na v okn? ?i v celoobrazovkovém módu, dále také rychlost skákání figurek, rychlost hodu kostkou.

Tato hra m? velice p?ekvapila, je zdarma a velice kvalitn? provedena ve 3D obraze, což vám ješt? více p?iblíží práv? tu stolní hru, od které je tato po?íta?ová odvedená.

Nakonec si dovolím pár mých fote?ek:
(Odkazy ke stažení pod obrázky!)


Clovece3D

Clovece nastavení

Clovece nastavení hry

Clovece hra

Clovece hra

Clovece hra

A úpln? nakonec uvedu pár odkazů:

Stažení z webu Stahuj.cz zde

Oficiální web hry zde

A web výrobce hry: NewFolder Software

Tento příspěvek byl poslán: Úterý, 28. 8. 2007 v 20.23 a je uložen pod Hry. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář