Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Flashdisk A-Data PD9

Pátek 14. Září 2007

Dlouho jsem p?emýšlel o koupi mého vlastního flashdisku, protože o tom p?edchozím jsem si myslel, že je můj, ale byl používán jinou osobou z mé rodiny (nebudu jmenovat), takže asi můj nebyl. Flashdisk budu používat pro p?enášení dat do školy a zp?t, takže asi tolik pam?ti pot?ebovat nebudu, ale p?esto jsem si koupil 2 GB verzi, takže by nemuselo být o volné místo nouze (…..i když ?), ale na druhou si asi budu p?enášet n?jaká data i doma z jednoho po?íta?e na druhý, takže mi pam?ť t?eba sta?it nebude nebo to bude tak “akorát”.

Te? se zmíním o další veledůležité v?ci po velikosti pam?ti a tou je rychlost kopírování na flashdisk a op?t bych nemusel úpln? všechny pot?šit, protože z tohoto flashdisku zapisovací rychlost 10 MB/s asi nedostanete a nejspíš ani polovinu z toho, uvedu zde pár testíků.

Na flashdisk jsem ze za?átku zkopíroval p?es Průzkumník Windows asi 19 písni?ek MP3 v celkové velikosti asi 100 MB a trvalo mi to kolem 51 s, což by se mohlo zdát dobré, ale je to v prům?ru rychlost pouze kolem 1,96 MB/s, zkopírování písni?ek jsem porovnával i s mým p?ehráva?em Teac MP-111 (recenzovaný d?íve, odkaz zde), ovšem ten na tom byl hů? a stejné množství písní na svou pam?ť zkopíroval za 2 minuty a 50 sekund, to je pouhých 0,59 MB/s, hodn? nízké. Porovnání jsem ovšem ud?lal i se starším 1 GB flashdiskem, u kterého bohužel neznám p?esnou zna?ku, byl koupen pod názvem “Superslim kovový” a ten tyto písn? dokázal zkopírovat asi za 21 s, kolem 4,76 MB/s, docela úctihodné.

P?i m??ení doby kopírování písní z flashdisku PD9 jsem se dostal na hodnotu 6 s, prům?rná rychlost 16,67 MB/s, p?esunutí z flashdisku trvalo asi 10 sekund a rychlost byla 10 MB/s. Dále jsem zkoušel na flashdisk A-Data PD9 kopírovat 6 stejných souborů o celkové velikosti 200 MB, což trvalo 1 minutu a 28 sekund, prům?rná rychlost 2,27 MB/s, kopírování pomocí programu muCommader trvalo 1 minutu 53 sekund, asi 1,76 MB/s a s pomocí Windows Commanderu kopírování trvalo 2 minuty a 17 sekund, rychlost kolem 1,46 MB/s, takže pomocí různých souborových manažerů je kopírování prakticky pomalejší. Jinak kopírování a p?esouvání z flashdisku u šesti 200 MB souborů trvalo v pom?ru plus mínus stejn? jako u písni?ek.

Nakonec jsem zkusil na flashdisk zkopírovat i více malých souborů najednou a to ve form? rozbalené WIP Mirandy, složka m?la kolem 14 MB a m? to p?es muCommander trvalo na flashdisk zkopírovat asi 2 minuty a 27 sekund, prům?rná rychlost asi 0,1 MB/s, tragické. Moje rada zní pokud máte více malých souborů, které mají tak do 3 MB a chcete je na flashdisk zkopírovat, je lepší, když je nap?ed zabalíte archiva?ním programem, nejen že se vám budou data kopírovat na flashdisk o (velké) poznání rychleji, ale dosáhnete i nižší velikosti a navíc to zabalení souborů netrvá tak dlouho. Nap?íklad zabalená WIP Miranda m?la asi 7 MB a kopírování trvalo 4 sekundy (1,75 MB/s). Jinak mnou zm??ené údaje se mi p?i více testování po?ád m?nily a vám mohou vyjít trochu odlišné, ale v prům?ru by m?ly být podobné realit?.

Nakonec bych cht?l dodat, že flashdisk není vzhledov? ošklivý, naopak je velice hezký a lehký, lehký je díky plastu, ze kterého je vyroben, proto nemá asi takovou mechanickou odolnost. Obal t?la flashdisku je tmav? modrý s lehounkým nádechem zelené, ale opravdu lehounkým, obal je průhledný, můžete krásn? vid?t vnit?ek a zelenou diodku, která bliká p?i kopírování a jiné aktivit?. Standardn? velký konektor USB je chrán?n úpln? průhlednou plastovou krytkou, která se malými zobá?ky zasekne do krytu flashdisku (musím ?íci, že se obávám, že krytka nemusí vydržet tak dlouho) a je pot?eba trochu v?tší síly na odklopení této krytky. Tento flashdisk by m?l nenáro?ným uživatelům, kte?í ke svému životu nepot?ebují rychlost 10 MB/s zapisování, nebo uživatelům, kte?í si kopírují data po malých dávkách, ?i uživatelům, kte?í jsou trp?liví a cht?jí ušet?it, s cenou kolem 500 K? sta?it.

Tady ho máme na obrázku:

A-Data PD9

Tento příspěvek byl poslán: Pátek, 14. 9. 2007 v 18.17 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář