Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

SWAT 3: Close Quarters Battle Elite Edition aneb ?lenem S.W.A.T. za nízkou cenu

Pátek 14. Září 2007

Po?íta?ová hra SWAT 3: Close Quarters Battle Elite Edition se dá v dnešní dob? koupit jako eXtra Klasika na jednom CD za 199 K?. Ur?it? tuto hru n?kdo zná, ale já se ji pokusím t?m mén? informovaným p?iblížit.

Tato hra vyšla asi v roce 2000, to už je dost dávno a tak bude vypadat i grafika, grafika zas tak úpln? špatná není, je pouze už trochu zastaralá. Na dnešních nejslabších PC, které se dají koupit, tuto hru jist? “rozjedete”, hra pot?ebuje na kvalitní hraní procesor Pentium 333 Mhz, 64 MB opera?ní pam?ti, 16 MB grafickou kartu a na pevném disku místo kolem 500 MB, grafickou kartu bych doporu?il s podporou Direct3D, ne že by se hra nedala bez takové grafické karty spustit, dá se spustit, ale veškerou práci by m?l na starost procesor v?etn? vykreslování grafiky a hra by nebyla tak hezká.

SWAT 3 je díky CDProjektu titulkov? kompletn? v ?eštin?, dabing je originální. Hra je už po instalaci updatována na verzi 2.0 a jak je v nadpisu napsáno obsahuje je dopl?kové mapy z Elite edice. V této h?e se stanete velitelem 4 ?leného S.W.A.T. týmu, se kterým musíte plnit různé úkoly, p?i?emž v každém jde o zneškodn?ní teroristů (jak násilím, tak zat?ením) a záchranu rukojmí, ale navíc musíte nap?íklad zneškodnit n?jaké rakety ?i bomby atd.

Týmu dáváte rozkazy pomocí ?íslic, ale ne t?ch numerických, ale t?ch umíst?ných nad písmeny. Objevují se zde rozkazy typu “Vyrazit, granát, vy?istit” nebo “Vypá?it zámek”, ale díky t?mto klávesám můžete i k?i?et na teroristy, aby se vzdali. Ve h?e jsou mimo jiné dva módy pohybu a celkového chování, Tichý a Dynamický, s každým tímto módem se i trochu pozm??ují rozkazy, podrobn?ji nebudu popisovat.

Za dohrání mise se vám také píše hodnocení, ?ím v?tší tím lepší, závisí na mí?e vámi použitého násilí, na rozkazech týmu, taktice atd. Já jsem se osobn? nedostal p?es hodnocení 92, sice nevím jist?, jestli jsem náhodou nem?l i hodnocení 100, ale to možná tak jednou, prost? hodnocení 92 jsem dostal ur?it?. V menu Mise si můžete vybrat jakoukoli misi ze hry, můžete si vybrat bu? standardní mód, zde jsou všechny mise v původním rozložení, na výb?r máte 4 zbran? a musíte být vždy velitelem jednotky. V uživatelském módu si můžete vybrat po?et teroristů, rukojmí, v jedné map? mohou být i dva týmy najednou, můžete být i pod?ízeným policistou, posloucháte rozkazy a na výb?r je o hodn? více zbraní, ru?ní pistole jsou myslím pouze dv?, ale hlavních zbraní je kolem t?iceti, ale zase se ?asto jedná o tu samou zbra?, ale má pokaždé jiné dopl?ky.

Ve h?e si dále můžete vybrat mód Kampa?, kde hrajete všechny mise v ur?itém sledu za sebou a p?ed každou misí se vám ukáže hodn? podrobností o misi. Nakonec se zmíním, že hra podporuje i Multiplayer, který v první verzi hry nebyl p?ítomen.

Tento příspěvek byl poslán: Pátek, 14. 9. 2007 v 19.00 a je uložen pod Hry. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

5 komentáře/ů o “SWAT 3: Close Quarters Battle Elite Edition aneb ?lenem S.W.A.T. za nízkou cenu”

 1. Andy říká:

  jj je to dost dobrá hra, uvažuji o koupi. Jinak p?knej ?lánek:-)

 2. admin říká:

  Velice d?kuji za hodnocení, zas tak velký ?lánek to není, je to spíše taková zprávi?ka, jinak tato hra je velice zajímavá a znalcům stále dokáže n?co ?íci.

 3. patrik říká:

  je to fakt dobra hra alemam demo a uvazuji o koupi fakt skv?la hra

 4. klempa22 říká:

  ja tu hru mam je fakt dobra

 5. admin říká:

  Moc d?kuji za Váš názor, myslím si, že i dnes tato hra dokáže n?které hrá?e pot?šit.

Napište komentář