Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

WIP Miranda - Miranda se speciálním balí?kem

Sobota 22. Září 2007

Po n?jaké dob? používání Mirandy a následn? Instant Messengeru QIP (moje p?ipomínky v tomto ?lánku) jsem se op?t rozhodl pro n?jakou zm?nu a rozhodl jsem se op?t pro Mirandu, ale necht?l jsem n?jakou standardní verzi, ale již n?jakou upravenou, která by standardn? již obsahovala n?jaký lepší vzhled, pluginy a byla již stabiln?jší než standardní Miranda, po vyzkoušení pár verzí mi do oka padla WIP Miranda.

Ze standardních vylepšení této Mirandy bych jmenoval plugin Po?así (který se samoz?ejm? stará o p?íjem aktuálních údajů o teplot?, tlaku, vlhkosti, viditelnosti, ?i informacích o dešti). Když si chcete v pluginu Po?así nastavit m?sto, které není standardn? nastaveno v Mirand?, tak sta?í ve vyhledáva?i kontaktů vybrat vyhledávání ve Weather a do p?ezdívky zadáte jméno m?sta, ale abyste našli Prahu, musíte zadat Prague, ostatní m?sta se mohou zadávat v ?eském zn?ní bez há?ků a ?árek (pokud n?jaké obsahují), ale nenajdete zde všechna m?sta, z t?ch znám?jších budu jmenovat krom? Prahy Kladno, Ostrava, Brno, Písek, Tábor nebo Ostrava. Dále WIP Miranda obsahuje plugin Janus, který obsahuje n?které ze známých deskových her, nap?íklad Šachy, Reversi, Rohy, ?i n?jaké variace na hru Dáma, tyto hry si bohužel budete moci zahrát pouze s tím, kdo stejný plugin vlastní též.

Z dalších pluginů bych mohl jmenovat plugin Alarms (to jsou jakési p?ipomínky, nastavitelný den, ?as, text, zvuk, oznámení narozenin ostatních uživatelů ICQ), dále plugin na úpravu vašich údajů na severu ICQ (mám pon?tí, že n?která verze Mirandy toto neumož?ovala) a nakonec se zmíním o antispamovém pluginu, který by m?l zabránit vstupu robotům. Samoz?ejm?, že si můžete z oficiálního webu ?i fan stránek stáhnout hodn? jiných pluginů a poupravit si Mirandu po svém.

Mirandu s WIP balí?kem jsem za?al používat i kvůli jejímu docela p?knému vzhledu již ve standardu. Okno Mirandy je naho?e zakulacené, záhlaví okna je v tmav? modré stínované barv?, stejn? stínované jsou i menší záhlaví, která popisují názvy skupin vašich kontaktů, jednodušeji ?e?eno, že tento vzhled (mimochodem se jmenuje Luna) “opisuje” vzhled Windows XP. WIP Miranda jako každý jiný Instant Messenger umož?uje m?nit stavy vaší Mirandy, dále má rozší?ené stavy, ke každému stavu si můžete n?co p?ipsat a také umož?uje nastavit automatické odpov?di.

Odkaz ke stažení WIP Mirandy: Stahuj.cz

Oficiální stránka Mirandy: Miranda-im.org

Další stránky: Miranda.cz, Miranda.czweb.org, Miranda.kvalitne.cz, Miranda-easy.net (všechny tyto stránky jsou ?esky)

Tento příspěvek byl poslán: Sobota, 22. 9. 2007 v 20.36 a je uložen pod Programy. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář