Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Ferrari 288 GTO - pro m? nejlepší Ferrari

Pondělí 24. Září 2007

Dnes bych se cht?l zmínit o automobilu od jedné velice známé italské zna?ky. Ta zna?ka je Ferrari a konkrétní model se jmenuje 288 GTO. Ne, že bych byl n?jaký maniak do Ferrari, ale když prost? Ferrari vidím, tak ve m? ten pohled na tyto vozy také n?co probouzí, probouzí ve m? kluka, který si moc p?eje, aby si mohl mohl n?jaké Ferrari prohlédnout z blízka, nebo aby se v n?m mohl svést, nebo ba dokonce n?jaké Ferrari ?ídit (to by ovšem nemuselo dopadnout dob?e). Pro? práv? jsem si vybral toto Ferrari, vybral jsem si ho asi proto, že na m? nejvíce zapůsobilo ze všech t?ch možných modelů, ne že by se mi jich nelíbilo více, ale tento model m? n?jak upoutal.

Ferrari 288 GTO vypadá zep?edu velice drav? a nekompromisn?, myslím si, že tuto nekompromisnost dodává vozu velice ostrá hrana mezi kapotou a p?ední maskou a také ostrý ohyb zp?t mezi maskou a navazujícím p?edním nárazníkem. Také mám dojem, že vykláp?cí hlavní sv?tla dodávají vozu sportovnost a také trochu elegantnost. Velice m? ale upoutala i sv?tla na masce, která jsou nekrytá a jsou uskupena v dvojicích, na každé stran? jedna dvojice. V p?edním nárazníku jsou dva otvory, nejspíše nasávací otvory.

Ferrari 288 GTO je kupé, ani bych u sportovního vozu neo?ekával nic jiného. Po stranách ve dve?ích jsou prohlubn?, které se postupn? zv?tšují a vzadu na karoserii p?echází v otvory, které slouží k chlazení motoru, ale jen pomocn?, primárn? je motor chlazen kapalinou. St?echa vozu je velice krátká, protože je motor uložen uprost?ed vozu a jelikož je motor p?ekryt kapotou, tento vůz nemá moc velké zadní okno, je plošn? velice malé a je velice skosené (kdo by se u tohoto vozu díval za sebe). P?esto ale ze st?echy po stranách p?echází dv? svislé lišty až k zadnímu malému decentnímu spoileru (jestli se tomu tak dá ?íci), takže p?i pohledu ze strany to navokuje dojem, že má toto Ferrari vzadu b?žné velkoplošné okno sahající až k zádi. Na zádi se můžeme všimnout již zmín?ného decentního k?ídla, které zárove? utvá?í jakýsi kšilt, který p?ekrývá zadní sv?tla.

Co ?íci k motorové a pohonné výbav?? Asi to, že srdce vozu je umíst?no uprost?ed, je to vidlicový osmiválec (pouhý osmiválec, to je možná také důvod, pro? n?kte?í nemusí mít toto Ferrari rádi, n?kdo může mít názor, že když to nemá dvanáctiválec, tak to není Ferrari, to je podle m? “blbost”) p?epl?ovaný dv?ma turby (to je op?t ta samá písni?ka, když to není “atmosféra”, tak to ……..) s objemem válců 2855 ccm (kubických centimetrů), ?ty?mi ventily na válec a chlazený kapalinou, výkon ?iní n?co kolem 400 koní (asi 298 kW) p?i 7000 otá?kách za minutu, nejvyšší to?ivý moment ovšem leží trochu n?kde jinde a to v 3800 otá?kách a ?iní asi 498 Nm. Maximální rychlost by se m?la s jistotou zastavit na hodnot? 305 km/h (nevím, jestli jede rychleji, zatím jsem nem?l možnost otestovat). Na sto kilometrů za hodinu byste se m?li dostat za 5 vte?in. P?evodovka je p?tistup?ová manuální, pohon je p?es ní veden na zadní kola.

Tyto skvosty se vyráb?ly v letech 1984 - 1985 a vyrobilo se jich pouhých 273 kusů (možná 277, našel jsem dva údaje). Ješt? bych se na záv?r zmínil o interiéru Ferrari 288 GTO, interiér je dle mého velice jednoduše uspo?ádán, avšak p?ehledn?, ne jako v dnešní dob? - natla?it tam, co se do toho vejde - ale velice p?ehledné uspo?ádání ukazatelů a jiných “budíků” ?i ovlada?ů, volant a seda?ky v kůži, seda?ky závodn? stav?né a ?adicí páka má otev?enou kulisu. Opravdu se mi toto Ferrai velice líbí a velice bych ho cht?l jako i jiné supersporty alespo? vid?t z blízka, ne-li n?co víc.

Zde bych si op?t dovolil pár obrázků, n?které obrázky budou uloženy p?ímo na webu, na n?které se pouze odkážu, protože n?které hezké obrázky mají vodotisk.

Ferrari 288 GTO

Ferrari 288 GTO

Ferrari 288 GTO

Ferrari 288 GTO Interiér Ferrari 288 GTO Motor

Ferrari 288 GTO Interiér

A zde n?jaké ty odkazy na další skv?lé obrázky:
ultimatecarpage.com (zep?edu)
ultimatecarpage.com (zep?edu)
ultimatecarpage.com (zezadu)
ultimatecarpage.com (zezadu)
ultimatecarpage.com (z boku)
ultimatecarpage.com (zezadu)
ultimatecarpage.com (zespoda)
ultimatecarpage.com (interiér)
ultimatecarpage.com (interiér)
ultimatecarpage.com (motor)
ultimatecarpage.com (motor)
ultimatecarpage.com (motor)

Tento příspěvek byl poslán: Pondělí, 24. 9. 2007 v 22.06 a je uložen pod Auto-moto. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář