Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Mivvy Dual - kone?n? dv? SIM karty najednou

Pondělí 8. Říjen 2007

Mobilní telefon Mivvy Dual umož?uje prakticky jako první mobilní telefon v ?R používat dv? SIM najednou. Ne, že by nebyli žádné jiné telefony, které by umož?ovaly do sebe vložit dv? SIM ?i n?jaké speciální kryty pro dv? SIM, ale tento telefon je naprosto výjime?ný tím, že s t?mito dv?ma SIM umí pracovat zárove?. Ob? SIM karty jsou p?ihlášeni k síti najednou a dokáži zárove? p?ijímat hovory.

Tento telefon ale asi ni?ím jiným nenadchne, sice má docela vysokou výdrž baterie, slot pro pam?ťové karty microSD, p?i?emž 128 MB karta je v balení, ale t?eba fotoaparát telefonu je spíše obrázkova? s 1.3 MPiX a z datových technologií je obsaženo “pouze” GPRS. Vzhled telefonu je velice konzervativní bez módních výst?elků, což považuji za plus, ale že je telefon konstrukce “V”, to považuji za mínus.

Displej má rozlišení 176 na 220 bodů a 262 tisíc barev, vedlejší displej je jakýsi proužek typu OLED se stavovými ikonami. Mivvy dokáže pracovat s jakoukoli SIM kartou od jakéhokoli operátora a telefon na displeji ukazuje pro každou SIM její signál, telefon má také dv? tla?ítka pro zvednutí hovoru (jedno pro první SIM, druhé pro druhou SIM). Hlavní (primární) SIM karta se vkládá pod baterii, druhá (sekundární) SIM má místo na boku. Jinak je vždy všechno pro každou SIM kartu ozna?eno, aby nedošlo k zám?n?, nap?íklad p?i posílání zprávy si vyberete, jaká SIM má zprávu poslat, nebo v telefonním seznamu máte u jména napsáno uložení na té, ?i oné SIM (samoz?ejm? i samotný telefon má pam?ť - 1000 kontaktů). Ale je tu jedna výjimka a to p?i MMS a datových p?enosech, kdy s MMS a datovými p?enosy umí pracovat pouze primární SIM karta.

Samoz?ejmostí je i možnost vypnout jednu SIM kartu. Mivvy Dual obsahuje i emailový klient. Telefon dále umí p?ehrávat MP3, má diktafon, hlasité handsfree, rádio a kalendá? (m?sí?ní náhled). Telefon se dá k PC p?ipojit p?es USB kabel, který telefon i dobíjí a je zde i podpora USB Mass Storage (chování se jako pevný disk).

Cena tohoto p?ístroje se pohybuje od 6 200 K? do 7 400 K?. Mivvy Dual by asi bez p?ítomnosti možnosti používání dvou SIM karet najednou upadl do zapomn?ní, protože krom? této funkce je to velice oby?ejný telefon, ale díky této funkci je to průkopník a bude to vždy ten první, co to m?l.

Tento příspěvek byl poslán: Pondělí, 8. 10. 2007 v 21.42 a je uložen pod Mobilní koutek. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář