Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Sweet Home 3D - dome?ek jako ze škatulky

Úterý 23. Říjen 2007

Dnes jsem ?irou náhodou našel takový hezký prográmek, se kterým si můžete navrhnout půdorys a složení bytu ?i domu. Tento program se jmenuje Sweet Home 3D. Program je zdarma. Do programu vkládáte objekty pomocí 2D zobrazení, ale můžete mít najednou spušt?no i 3D zobrazení a 3D bu? pohled zeshora na celý byt, anebo p?ímo z pohledu osoby, která v byt? jakoby stojí.

V tomto programu si můžete navrhnout umíst?ní zdí bytu, jejich délku, ší?ku a dokonce barvu, takže nebudete mít pouze bílé zdi. Z nábytku a za?ízení toho sice v programu standardn? moc není, ale na b?žný byt to dosta?uje a jsou i stránky s jinými modely, ale je také problém, že i n?které lepší modely se musí zaplatit.

Tento program m? velice pot?šil a jako první jsem se pokoušel sestavit náš byt, sice mi úpln? pro vše nábytek v programu nesta?il, ale p?ibližný půdorys bytu se mi povedl a ?ekl bych, že by se tento program docela dob?e dal využít, krom? tedy pracovních možností, pro n?jaký p?edb?žný vzhled vašeho bytu nap?íklad p?i st?hování. Nemuseli byste tedy “?achrovat” s nábytkem, ?i d?lat n?jaké nákresy, ale pe?liv? byste si sestavili p?esné půdorysy a zm??ili rozm?rov? váš nábytek, se kterým chcete hýbat a zadali byste to do programu.

Zde pár odkazů:
Odkaz na Stahuj.cz

Oficiální web: sweethome3d.sourceforge.net (v odkaze Downloads naleznete odkazy ke stažení programu - pro Windows, Mac i Linux; v položce 3D Downloads naleznete pár objektů ke stažení, ale úpln? dole máte odkazy na ostatní stránky s 3D objekty i placenými. Program by m?l spolupracovat s modely formátu OBJ, LWS ?i 3DS.)

Tento příspěvek byl poslán: Úterý, 23. 10. 2007 v 17.29 a je uložen pod Programy. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

2 komentáře/ů o “Sweet Home 3D - dome?ek jako ze škatulky”

  1. KAREL říká:

    je k tomuto programu také ?eština

  2. admin říká:

    Te? si nejsem jistý, zda byl program ?esky i když jsem ho testoval, ale momentáln? je program p?ístupný i v ?eštin? ke stažení z oficiálního webu. Pokud tedy váš komentá? byl sm??ován jako otázka, pokud byl myšlen jen jako oznamovací v?ta, d?kuji za upozorn?ní.

    http://sweethome3d.sourceforge.net/cs/index.html

Napište komentář