Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

8start Laucher - jednoduché spoušt?ní aplikací

Úterý 23. Říjen 2007

Program 8start umí rychle spoušt?t aplikace, ale i zrychlí p?ístup k vašim ?asto navšt?vovaným složkám, nap?íklad s fotkami, hudbou, dokáže vám také ukázat, z kolika procent máte zapln?ný jaký disk, nebo může sloužit jako rychlý spoušt?t internetových stránek. Aplikace jsou rozd?leny do různých katergorií, standadn? je tam kategorie General, kde je vid?t využití vašeho disku C:, pokud zvolíte Menu a pak Settings, tak zde můžete jednotky p?idat. Natavení kategorií a skupin se provádí v Menu -> Organize Button, do standardní kategorie General můžete p?idat další skupiny, nebo tuto kategorii p?ejmenovat, ?i zrušit.

Abyste mohli p?idávat odkazy k aplikacím, musíte mít v kategorii n?jakou skupinu a pak si vybíráte z Plochy, Nabídky Start, Oblíbených ?i Tento po?íta? aplikaci, složku ?i odkaz. U odkazů si můžete nastavit název odkazu, parametr k aplikaci atd. Program 8start Launcher umož?uje i volbu skinů, standardn? je tam skin, který se docela hodí i k Windowsu Vista, tento skin obsahuje i různé další variace a ješt? jsou v programu obsaženy dva další skiny a další jsou stažitelné z internetu.

Odkaz ke stažení: Stahuj.cz

Oficiální web: 8start.com

Tento příspěvek byl poslán: Úterý, 23. 10. 2007 v 18.09 a je uložen pod Programy. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář