Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Optická myš na prst

Středa 31. Říjen 2007

Název tohoto ?lánku p?esn? vystihuje za?ízení, o kterém se chci zmínit a tím je optická myš s malými rozm?ry, která se p?ipevní na váš prst, nejlépe ukazová?ek a nejlépe pravý, protože tla?ítka myši jsou uzpůsobena k ma?kání pravým palcem. Tato myš se uchycuje suchým zipem a je opravdu malých rozm?rů, a proto je lepší ji využívat jako myš p?enosnou, nebo k notebooku, anebo p?enosnou s notebookem.

Rozm?ry této myši jsou kolem 6,2 cm na 2,3 cm na 3,3 cm a váží kolem 35 gramů (což je p?ibližná váha p?ehráva?e Teac MP-111 bez baterií), takže by nijak nemusela zat?žovat váš prst a m?la by umožnit i pohodlné soub?žné používání klávesnice. Myš se používá sice trochu zvláštn?, ale ne zas úpln? jinak, její sensor je umíst?n sm?rem od prstů, takže abyste ji mohli používat, musíte mít ukazová?ek zalomený a sensor by m?l být co nejblíže k povrchu jako u normálních myší.

Rozlišení myši jsem našel ve dvou hodnotách 800 dpi a 1200 dpi a opravdu si nejsem jistý, co je pravda. Podle výrobce by m?la myš fungovat (nebo se o to alespo? výrobce snaží) na co nejv?tším po?tu povrchů. Tuto myš jsem nenašel v ?eských obchodech, ale na zahrani?ních webech se cena pohybuje kolem 18, 19 amerických dolarů.

Oficiální web myši je zde: logisyscomputer.com

Myš se prodává nap?íklad zde: xoxide.com

Tento příspěvek byl poslán: Středa, 31. 10. 2007 v 16.48 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář