Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Program TrayEverything aneb schovej to do SysTray

Pátek 30. Listopad 2007

Dnes jsem narazil na zajímavý program. Tento program se nazývá TrayEverything. A k ?emu že vlastn? slouží? Tento program umí totiž jakékoli okno, které se dá normáln? minimalizovat na panel Start, minimalizovat do panelu SysTray (tam, kde bývají hodiny, pokud je panel Start umíst?n na původním míst?, je tento panel vpravo).

Sta?í si vybrat b?žící aplikaci ?i okno, najít si ji v programu TrayEverything, dát pravé tla?ítko a vybrat Minimize to tray. Ovšem, jak jsem již zjistil, tak tento program neumí skrývat pouze okna, která vidíte na panelu Start, ale dokáže skrýt i okna, která se nedají kliknutím myši minimalizovat (dají se skrýt najednou se všemi ostatními okny klávesovou zkratkou - stisknutí klávesy s okénkem pro vyvolání nabídky Start spolu s písmenem D - WIN+D), t?mito okny mohou být t?eba různá nastavení ve Windows, nap?íklad nastavení zobrazení ?i vlastnosti systému (okna b?žící p?es rundll32.exe).

Mezi další nastavení pat?í nap?íklad nastavení ?asového úseku, po kterém se mají neaktivní okna sama minimalizovat do SysTray, dále zaheslování oken ?i aplikací minimalizovaných do SysTray a také se dá vybrat klávesová zkratka ?i klávesa pro minimalizaci (musíte si vybrat ze 4 zkratek: F7, klávesa WIN+Q, WIN+S, ?i CTRL+Q). Nevím, zda n?komu může tento program pomoci, ale myslím si, že by u n?koho mohl najít využití, t?eba když má doty?ný otev?eno hodn? aplikací najednou, tak aby si ud?lal trochu místa.

Odkazy ke stažení:

Stahuj.cz

Oficiální web: winapizone.net

Tento příspěvek byl poslán: Pátek, 30. 11. 2007 v 21.32 a je uložen pod Programy. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář