Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Jak jsem dostal Powerball

Úterý 25. Prosinec 2007

Powerball jsem dostal práv? k t?mto Vánocům a byl jsem z n?j velice pot?šen a p?ekvapen, protože jsem si ani ve snu nemyslel, že bych ho mohl dostat. Powerball jsem cht?l již d?íve, cht?l jsem si ho koupit, ale pak jsem na n?j zapomn?l.

Co to vlastn? Powerball je? Základem je taková koule, která p?i používání rotuje podle jedné osy, a jeden konec té osy je zachycen v takovém ocelovém prstenci a celkov? jsou oba konce osy zachyceny v plastovém vodicím poružku, podle kterého Powerball také rotuje, takže rotuje kolem dvou os a celé je to v kulatém plastovém obalu, ale není to dokonalá koule, protože z jedné strany je otvor pro rozto?ení provázkem (nebo jen palcem pro “zkušené”) a z druhé strany je ploška, místo které se dá vložit m??i? otá?ek, pokud ho tam nemáte. Kolem “rovníku” Powerballu je docela široká gumová páska, aby vám Powerball neud?lal v domácnosti n?jakou neplechu, kdyby se vám vysmekl.

Jak vlastn? pracuje? Pokud rozto?íte tu kouli vevnit? pomocí provázku, tak poté krouživými pohyby ruky, roztá?íte Powerball i podle druhé osy a zjistíte podle narůstajícího odporu, zda se vám poda?ilo Powerball správn? rozto?it, nebo naopak podle klesajícího odporu, že se nepoda?ilo. Pokud s touto v?cí za?ínáte, tak je dobré pomocí provázku použít docela rychlý švih, protože potom nemusíte mít ani moc zkušeností a Powerball rozto?ený udržíte. Z malého rozto?ení, t?eba palcem, musíte mít práci s touto v?cí docela zvládnutou, m? osobn? se ješt? v?era z celkového po?tu 15 pokusů povedlo Powerball rozto?it druhou rukou bez provázku tak, abych ho již rozkroužil pohyby, asi dvakrát a zjistil jsem, že nevím, co je špatného na roztá?ení provázkem, když to jde tak lehce.

Když jsem Powerball ješt? nem?l, tak jsem vůbec netušil, že může vytvo?it p?i vyšších otá?kách takový odpor a že dokonce, když si s ním déle hrajete, tak se můžete cítit jako po posilování, p?i?emž to bude asi hlavní ú?el. Powerball je takový docela malý, skladný a praktický jako p?enosná “posilovna”. Sice existují různé turnaje, kde se lidé trumfují, kdo Powerball, za jak dlouho rozto?il na jak velkou rychlost, ale m? bude sloužit jako posilovací pomůcka, nebo jako relaxa?ní, obzvlášt? když sedím ?asto u po?íta?e, tak mi tato v?c, dokáže protáhnout prsty a záp?stí. Mimo jiné je také v návodu a na oficiálních stránkách napsáno, co p?esn? může Powerball vylé?it.

Powerballu existují také různé druhy. Nejjednodušším je ten, co mám já, jmenuje se Powerball 250 Hz, 250 Hz asi proto, že by nem?l být vystaven vyšším otá?kám než 250 ot./s, nebo 15000 ot./min, jeho cena se pohybuje kolem 500 K? (spíše pod 500 K?), dalším je Powerball Screamer, který je totožný s p?edchozím, pouze vydává navíc zvuk sirény, cena je také podobná, dalším Powerballem je Powerball Neon, který je už dražší (kolem 700 K?), ale navíc se z vyššími otá?kami rozsv?cuje. Dále je tu Powerball 250 Hz Pro, který obsahuje navíc od původní verze po?íta? otá?ek (kolem 800 K?) a dále jsou to takové kombinace: Powerball Screamer Pro (kolem 900 K?), Powerball Neon Pro (kolem 1000 K?). Pak je tu taková luxusní verze Powerball Techno, které se na rotoru objevuje ?ervenomodrým b?žícím textem po?et otá?ek (kolem 1100 K?) a asi nejlepší verzí je Powerball 350 Hz Metal, který je celkov? vyroben z kovu, má po?íta? otá?ek a jeho maximální stanovené otá?ky jsou na hranici 350 ot./s nebo 20000 ot./min.

K Powerballům si můžete dokoupit š?ůrku na záp?stí (která je totožná s tou mobilní), pytlík na p?enášení, nebo kožený obal (kolem 200 K?) a nakonec pro verze bez po?ítadla otá?ek si toto po?ítadlo můžete dokoupit za cenu podobnou cen? základní verze. Samoz?ejm? se dají dokoupit náhradní gumové pásky, dále také p?ív?sek Powerball, gumovou imitaci nebo t?eba tri?ka s motivem Powerball. Navíc je tu i možnost libovolného potisku gumových pásek, záslepky pro po?ítadlo, pytlíku pro p?enášení, ale toto je spíše vhodné pro firmy, protože je objednání omezené minimálním po?tem kusů (myslím, že je to n?co kolem 20 až 30 kusů minimáln?). Powerball je velice zajímavá hra?ka, ?i posilovací koule a pokud ji nechcete na posilování, můžete s ní “machrovat” p?ed kamarády, hrát turnaje, d?lat rekordy anebo jen tak relaxovat.

Oficiální web: Ball.cz

Nebo: Powerball.cz

Tento příspěvek byl poslán: Úterý, 25. 12. 2007 v 14.45 a je uložen pod Zajímavosti z internetu. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

8 komentáře/ů o “Jak jsem dostal Powerball”

 1. Catch říká:

  Koupil jsem ho braskovi k vanocum. Na kolik jsi ho uz roztocil? Ja na 10 694. ;-)

 2. admin říká:

  Bohužel ti nepovím, protože zatím nemám po?íta? otá?ek a ani to v nejbližší dob? neplánuji, ale je to velice hezký dárek, který pot?ší a je také velice praktický.

 3. Catch říká:

  Kua powerball bez pocitadla je na prd kup si rovnou nejaky lepsi model ;-) Ja kupoval braskovi limitovanou edici asi za 1500 :-)

 4. admin říká:

  M? je celkem jedno, jestli Powerball po?ítadlo má, nebo nemá. Je to hezká v?c, ale já ho nepot?ebuji, já se nepot?ebuji s kamarády p?etahovat o to, kdo ho na jak velkou rychlost rozto?il, mimochodem jsem ve ?lánku napsal, že mám jen základní verzi, kterou jsem si nevybral, ale dostal k Vánocům. Prost? když doty?ný nev?d?l, jestli se mi to bude líbit, tak necht?l kupovat hned drahou v?c. A ty podle tvého psaní vypadáš, že si s Powerballem hraješ spíše ty, než tvůj bráška, možná by bylo zajímavé v?d?t, kolik ti je anebo tvému bratrovi, když tady rozumuješ nad n?kým jiným. Powerball bez po?ítadla je můj a je také můj názor, že po?ítadlo nepot?ebuji, ty si myslíš, že bez po?ítadla není Powerball Powerballem, tvůj názor. D?kuji za p?ísp?vky.

 5. Catch říká:

  Ty jsi trdlo :-P Nikdo te tu nekritizuje jen rikam ze powerball bez pocitadla trosku ztraci smysl. ;-) Jde preci o to ho co nejvic roztocit. :-) No jinak kolik mi je je preci jedo (27) braskovi je (22) a ted uz si snim hraje on. Ja ho procvicoval pred vanocema. :-D Tak si powerball hezky uzivej a kup si pocitadlo :-P beznej je to nuda. ;-)

 6. admin říká:

  Podle mého Powerball bez po?ítadla smysl neztrácí, zamysli se a možná zjistíš, že každý má jiný názor na v?c. M? osobn? nejde jen o to, Powerball nejvíce rozto?it, jde mi o jeho pravý význam. Po?ítadlo si koupím až uznám za vhodné a kdybys trochu hledal, tak bys zjistil, že se rychlost Powerballu dá mimojiné m??it i mikrofonem k po?íta?i a ur?itým programem. Mimojiné mi nemusíš ?íkat trdlo, protože nemám rád, když mi n?kdo stále radí, já jsem ti také necht?l vynadat, ale cht?l jsem jen poukázat, že jsem již svůj názor n?kolikrát uve?ejnil a stále si za ním stojím. Když tak až porazíš Powerballa?e jménem Akis Kritsinelis (http://www.powerballs.com/score_videos/16433_Akis-Kritsinelis.wmv), tak napiš. Zatím Powerballu zdar.

 7. Ondra říká:

  Jo, PowerBall je fajnová v?ci?ka. Tady jde o cvi?ení, lámat rekordy není až tak t?eba, ale kdo chce kam…

 8. Katcha říká:

  Všem doporu?uji!! skv?lá v?c jen vám radím nekupujte si ho na http://www.powerball.cz po 2 dnech mi celý setrva?ník popraskal,po reklamaci jsem dostala nový a op?t to stejné. Doporu?uji NSD powerball, ty jsou kvalitní

Napište komentář