Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Malý a skladný stativ Technika

Pondělí 7. Leden 2008

Nedávno jsem slyšel o malém stativu, který se cenou vejde do 100 K?. Konkrétn? jde o model Velbon Teeny Pod. Ale byl jsem i ze svého okolí informován, že podobný stativ mají i v obchodním dom? Tesco, kde ho prodávají i se sadou, jak oni ?íkají pro za?áte?níky, ale myslím si, že by tato sada nebo pouze ten stativ byl vhodný i pro pokro?ilejší fotografy, kte?í zatím necht?jí moc investovat do stativu.

Tato sada je do 8.1.2008 prodávána za cenu 99 K?, normáln? ovšem stojí 199 K?. Tato sada se jmenuje Technika Digital Camera Starter Kit. Je zde obsaženo pouzdro na fotoaparát, které není tak velké a vejde se do n?j pohodln? fotoaparát s rozm?ry 9,5 cm x 6,5 cm x 3,5 cm (ší?ka x výška x tloušťka), je tam ješt? odd?lená kapsa, ale s fotoaparátem s t?mito rozm?ry se do této kapsy moc navíc nevejde, k pouzdru je ale možné p?ipojit p?iložený popruh p?es rameno. Dále balení obsahuje ?isticí ut?rku, kterou můžete použít mimo jiné na ?išt?ní brýlí, dále jsou tu doslova ?isticí ty?inky do uší a nakonec je tu jemný kartá?ek, se kterým můžete i n?jaká smítka sfouknout, protože má malý vzduchový vá?ek.

Te? p?ejd?me k samému stativu, kvůli kterému jsem tuto sadu koupil, nic velkého jsem si od n?j nesliboval, ale pot?šil m?. Ve složeném stavu (všechny t?i nožky jsou u sebe) m??í asi 12 cm bez šroubu pro p?ipevn?ní k fotoaparátu a má klipsnu za opasek, v takovém použitelném rozloženém stavu zvedne váš fotoaparát do výše asi 11 cm. Nožky jsou ve stylu “husího krku” a docela pevn? drží svůj tvar. Fotoaparát s p?ibližnou váhou 150 gramů udrží s p?ehledem, ale je tu trochu problém s umíst?ním otvoru pro šroub na vašem fotoaparátu, protože jestli máte tento otvor hodn? na kraji, musíte si velice pohrát s ohnutím nožek, protože by vám fotoaparát mohl p?epadávat, můj fotoaparát má sice tento otvor spíše ke kraji, ale je z p?evážné ?ásti blíže ke st?edu.

Dále si také musíte pohrát s každou nožkou zvlášť, aby nebyl váš obrázek nak?ivo, pokud to nebude zám?r, ale mohu ?íci, že nožky si opravdu velice pevn? drží svoji pozici. Nakonec mi nedalo a stativ, který jsem si p?edem p?ipravil, jsem p?ipevnil k naší digitální kame?e, abych vyzkoušel pevnost, naše kamera má otvor pro stativ prakticky uprost?ed, takže jsem p?estával mít v?tší obavy a i p?esto, že naše kamera váží s baterií n?co kolem 900 gramů, tak se stativ ani nepohnul a mohl jsem bez problémů p?iblížit na nejvyšší 20 násobný optické a vyzkoušel jsem i 990 násobné digitální p?iblížení a obraz se net?ásl a byl poznatelný (990 násobné p?iblížení je ale velice obrazov? nekvalitní, a tudíž nevyužitelné a nechápu význam, je to asi jen marketingový tah).

Takže mohu ?íci, že tento stativ udrží i fotoaparáty a i kamery až do 1 kilogramu váhy, ale za p?edpokladu, že ten p?ístroj bude mít stativový závit nejlépe ve st?edu, aby se na každou stranu rozložila stejná váha, jinak hrozí p?epadnutí, nebo nestabilnost.

N?jaké ty odkazy:

iTesco.cz

CZC.cz

další podobné stativy: Vanguard stativ VS-41, HAMA 4024 34529 MINI STATIV

Tento příspěvek byl poslán: Pondělí, 7. 1. 2008 v 18.31 a je uložen pod Neza?azené. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář