Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Pohotovostní doba Nokia 6030

Pátek 8. Červen 2007

N?kdy ke konci prázdnin roku 2006 jsem si po?ídil telefon Nokia 6030 za ú?elem n?jakého lehkého malého telefonu, zaujal m? svým vzhledem, vypadal dražší než byl. Nemá sice kvantum funkcí, ale já se vůbec za n?jakými extra funkcemi nehoním, pro m? byla důležit?jší použitelná dobrá klávesnice, jednoduchost, výdrž.

Telefon má již sice barevný displej, ale nic si s telefonem nevyfotíte, nep?ehrajete MP3, jen vyzván?cí polyfonní MIDI, ale alespo? si můžete poslechnout rádio s p?ibalenými sluchátky (ovšem jen mono, i když hraje do obou sluchátek), p?ibalená sluchátka můžete použít i jako handsfree.

Ze za?átku jsem se moc výdrží nezabýval, tušil jsem, že by v pohotovosti mohl vydržet nabitý ur?it? týden a to mi sta?ilo, ale postupem ?asu jsem zjistil, že když jsem prakticky vůbec nehrál žádné hry, což je nejv?tší “žrout” baterie, a psal jsem spíše SMS a zavolal jsem si tak nejvýše dvakrát po 1 min za týden, telefon vydržel týden a ukazatel stavu baterie byl tak v polovin? (?ekl jsem si, ono to půjde rychle dolů), ale p?ekvapilo m?, že jsem se dostal až na dobu dvou týdnů a telefon ješt? neohlašoval vybitou baterii.

Po t?ch ?trnácti dnech jsem ho nabil, protože jsem ho následující den pot?eboval dobitý, ale p?ekvapila m? ta výdrž, p?edchozí Siemens MT50 (který stále mám) vydržel, když byl nový, nabitý tak nejvýše týden (ale opravdu nejvýše, co to šlo), normáln? tak 5 dní (s hraním her tak 3 dny), postupem ?asu, to ale byly asi jen 4 dny bez hraní her.

Ovšem s telefonem Nokia 6030 může mít n?kdo jiné zkušenosti, protože ho používá t?eba hodn? ?asto a nikdy se s jeho pohotovostí nedostal p?es týden, ale cht?l jsem jen poukázat, že to jde se dostat na pohotovostní dobu až 2 týdny.

?daje o telefonu můžete zjistit zde: Odkaz

Píší zde, že by se telefon m?l dostat na pohotovostní dobu až 300 hodin, což je 12,5 dne, takže je to teoreticky možné, ale v plném provozu telefonu nedosažitelné.

Tento příspěvek byl poslán: Pátek, 8. 6. 2007 v 18.24 a je uložen pod Mobilní koutek. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář