Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Vulgární komentá?e k mému webu a na m?

Sobota 12. Leden 2008

Prosil bych, aby n?jaké vulgární komentá?e na m? ?i k mému webu si návšt?vníci tohoto webu nechali od cesty, nemusíte sem chodit, když se vám blog nelíbí. Nebo poslední dobou jsem n?kdo pouze vloží n?jaký testovací text, aby vyzkoušel, jestli mi komentá?e fungují, to zde také nemusím mít. Vulgární komentá?e si vkládejte tam, kde vám to povolí. Pokud se dále budou opakovat takovéto nesmyslné anebo sprosté vulgární komentá?e, tak komentá?e zakážu úpln? a to bych necht?l, protože bych tím zabránil psát komentá?e lidem, kte?í se smyslupln? cht?jí vyjád?it, nebo se cht?jí na n?co zeptat. Pokud máte n?jaký problém, napišt? t?eba e-mail, a pokud mi tam chcete jen nadávat, tak asi pat?íte do ur?itého ústavu. Hádám, že sprosté komentá?e jsou jen výplody puberťáckých nevyvinutých, až p?ímo zakrn?lých mozků, kte?í si cht?jí zvyšovat ego tím, že budou n?koho urážet a to zde nestrpím, nechte si tyto nadávky prosím pro své kamarády a pro jiné weby, kde vám to opravdu povolí. Tento p?ísp?vek nebyl ur?en t?m, kte?í se zde již na n?co smysluplného dotazovali a rozumn? zde p?isp?li, d?kuji.

Tento příspěvek byl poslán: Sobota, 12. 1. 2008 v 11.02 a je uložen pod Neza?azené. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

1 komentář o “Vulgární komentá?e k mému webu a na m?”

  1. Ondra říká:

    Tak, tak. Tak je to správné, tvrdá cenzura. šmejdi by si m?li uv?domit, že je to tvůj web a tvoje pravidla.
    Viz. slovní průjmy t?eba na novinky.cz, hnus. Tam bych komentá?e co nejd?íve zakázal.

Napište komentář