Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Genius HS-04SU - Sluchátka s mikrofonem

Pátek 25. Leden 2008

Po původních sluchátkách s mikrofonem, které jsem používal, jsem se rozhodl, že si vyberu jiná s trochu v?tšími náušníky, aby lépe ut?snily můj poslech. Stará sluchátka již také za?ala p?i zesilování chrastit a také n?kdy vypadával levý kanál (i když jsem je moc nepoužíval a dlouho ležely nepoužívané).

Rozhodl jsem se pro sluchátka Genius HS-04SU. Nepat?í mezi nejdražší, pohybují se ve spodní ?ásti cen sluchátek od Genius. Mají p?ibližn? dvoumetrový kabel vycházející z levého sluchátka, který je pokrytý tkaninou. Konstrukce je z p?evážné v?tšiny kovová, až na spoj mezi hlavovým obloukem a držadly vlastních reproduktorů sluchátek, tato ?ást je plastová a pomocí ní si můžete prostor pro hlavu zv?tšovat ?i zmenšovat, ale není zde n?jaká pojistka, takže se velikost může zm?nit sama. Dále kryty reproduktorů a mikrofonu jsou plastové a ovlada? na kabelu také.

Mikrofon sluchátek je umíst?n na kovovém “husím krku”, takže je velice flexibilní, ale může to být až na obtíž. Náušníky, jsem n?kde ?etl, by m?ly být kožené, ale vůbec si nejsem jistý, jinak jsou docela velké. Otvory pro uši naopak nejsou zas tak velké, tudíž můžete mít uši trochu p?itla?ené a po sundání po delším používání můžete pocítit krátkodobou bolest, i když možná mám já divné uši.

V cenové kategorii 200 - 300 K? nemůžete po?ítat s n?jakým vynikajícím a p?esným zvukem, ?ekl bych, že na domácí neprofesionální použití jsou ucházející a to i jejich mikrofon. Ovládání na kabelu je vzdáleno od sluchátek asi 50 cm a dá se s ním upravovat hlasitost a vypnout ?i zapnout mikrofon, mikrofon já osobn? zapínám (vypínám) v systému a ovlada? na sluchátkách nepoužívám, protože mimo jiné nev??ím výdrži toho p?epína?e.

Tato sluchátka jsou podle mého obstojná pro použití normálními uživateli, kte?í sluchátka pot?ebují t?eba jen na komunikaci p?es internet, poslouchání hudby, hraní her, ale ?ekl bych spíše na kratší dobu, t?eba když primárn? používáte reproduktory, tato sluchátka použijete v dob?, když není možnost poslouchat repro “na plné pecky”, t?eba kvůli denní dob?, nebo spoluobyvatelům.

Oficiální web: Geniusnet.com

Tento příspěvek byl poslán: Pátek, 25. 1. 2008 v 19.31 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář