Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Cena vs. pam?ť u MP3 p?ehráva?ů

Čtvrtek 7. Srpen 2008

Už p?edem rad?ji ?íkám, abyste brali tento p?ísp?v?k jako velice jednoduché a krátké zauvažování.

N?kdy se tak dívám po internetu a hledám n?jaký p?ehráva?, který by m? zaujal velikou pam?tí za rozumnou cenu a m?l t?eba ješt? slot na pam?ťové karty a když by byl hodn? výhodný, t?eba bych si ho i koupil, i když mám te? Teac MP-111, ale zatím jsem žádný vhodný nenašel. Osobn? ?íkám, nejde mi o zna?ku ani o n?jaké extra kvalitní p?ehráva?e, spíše o co nejv?tší pam?ť za výhodnou cenu, tak m? tak napadlo ud?lat si osobní průzkum, kolik pen?z u p?ehráva?e zaplatím za 1 GB.

První p?ehráva?, co m? zaujal je Canyon CN-MP4DH se 4 GB pam?tí, který jsem vid?l n?kde za 805 K? a n?kde za 714 K?, tudíž cena za 1 GB je 201,25 K?, respektive 178,5 K?, což vypadá velice výhodn? oproti p?ehráva?i s 1 GB pam?tí za 400 K? (Teac MP-114) nebo za 800 K? SanDisk Sansa Shaker s pam?tí 512 MB. Samoz?ejm? zde hrají roli jiné důležité aspekty, vzhled, velikost, výbava, zna?ka, displej (barevný, ?ernobílý), výb?r formátů (p?ípadn? i u videí), výrobní náklady atd., ale to m? ani tak nezajímalo. Osobn? bych také preferoval malý p?ehráva? s AAA baterií, t?ch je však malé množství na výb?r.

Pak m? ovšem zaujala cena za 1 GB u p?ehráva?ů s pevným diskem, t?eba takový Apple iPod Classic se 160 GB diskem stojí kolem 8700 K?, což je 54,375 K? za 1 GB, ale úpln? m? p?ekvapil Teac HD-15DIGI-M-S-250 se 250 GB pam?tí asi za 4300 K?, kde za 1 GB zaplatíte pouhých 17,2 K?. Ale p?ehráva?e s pevným diskem jsou pro m? zase celkov? moc drahé.

Je to možná takové míchání jablek a hrušek, ale je to trochu jiný pohled na v?c, n?komu může jít opravdu jen o mali?kosti a t?eba jen o to, aby do toho p?ehráva?e co n?jvíc “nacpal”, aby to bylo cenov? výhodné a celkov? levné ?ešení.

Tento příspěvek byl poslán: Čtvrtek, 7. 8. 2008 v 20.44 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář