Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Ferrari 250 GTO - p?edchůdce 288 GTO

Pátek 22. Srpen 2008

Dnes se chci zmínit o jednom z vozů od dosti známé zna?ky Ferrari. Tímto vozem je model 250 GTO, jak jsem již napsal v nadpisu, jedná se o p?edchůdce 288 GTO, o kterém jsem se již také zmínil.

Hned na úvod musím uvést, že se nejedná o novinku, která vyjela z továrny, je to model pon?kud starší, znalcům nemusím popisovat, jak starý je. P?esto uvedu, že se tento model vyráb?l v letech 1962 - 1964 a z výroby vyšlo asi jen 36 kousků, což nemám nijak podloženo, ale vím, že t?chto vozů moc nebylo. Tento vůz ovšem nebyl p?ímo ur?en na n?jaké b?žné každodenní ježd?ní, primárn? byl totiž ur?en a designován, aby mohl konkurovat vozům v závodech GT.

Tento vůz vycházel z modelu 250 GT SWB. Hlavní inženýr Giotto Bizzarrini do tohoto vozu vložil motor z modelu 250 Testa Rossa (neplést s Ferrari Testarossa), jednalo se o motor vidlicový s celkovým po?tem válců 12 (s rozvodem OHC) a objem t?chto válců ?ítal 3 litry (jestli chcete - 2953 cm³). Jako kostru vozu použili tedy již zmín?nou 250 GT SWB a s výrobou karoserie jim pomáhal designér Sergio Scaglietti.

Po Bizzarrinim bylo ale mnoho inženýrů kvůli sporu s Enzo Ferrarim vyhozeno a výroba vozu byla p?edána inženýru Mauro Forghierimu, který pracoval se Scagliettim, aby mohli dokon?it výrobu t?la. Vůz testovali nejen ve v?trném tunelu, ale i na tratích.

Motor tohoto vozu je, jak bylo již ?e?eno, V12, který je umíst?n podéln? vp?edu, úhel mezi válci je 60°, má šest karburátorů Weber 38 DCN a vytvá?í výkon 221 kW (300 koní) p?i asi 7500 otá?kách za minutu. Nejvyšší to?ivý moment 294 Nm leží asi v 5500 otá?kách za minutu. P?evodovka je manuální p?tistup?ová, synchronizovány jsou druhý až pátý stupe?. Pohán?na jsou zadní kola, ta také dokáží rozjet tento vůz až na n?jakých 279 kilometrů za hodinu, na druhou stranu zase n?kdy pot?ebujeme zastavit a o to se postará ?tve?ice kotou?ů brzd. 100 kilometrů za hodinu dosáhnete z nuly s tímto vozem asi za 6,1 vte?iny. Tyto údaje se ovšem mohou s různým nastavením m?nit.

Rám vozu je ru?n? sva?en z trubek, p?ední zav?šení je nezávislé, použita jsou A-ramena a vinuté pružiny, vzadu je tuhá náprava s listovými pružinami. Celková hmotnost 250 GTO se pohybuje kolem 1000 kilogramů, bohužel jsem nenašel jeden shodný údaj.

Tento vůz na m? vzhledov? působí velice klidn? a vyrovnan?, i když jde o vůz zna?ky se vzpírajícím se kon?m ve znaku. Na tomto voze také t?žko hledám n?jakou ostrou hranu, na voze snad žádná není, možná ta na zádi, kde karoserie p?echází v decentní spoiler. Na voze je docela dost nasávacích otvorů, které slouží bu? k chlazení brzd nebo motoru, každý z t?chto otvorů m? vždy p?esv?d?í, že se bude jednat o po?ádného dravce.

Nebylo by vůbec špatné, kdybych m?l tu ?est se s tímto skvostem setkat, ostatn? asi tak jako s ostatními Ferrari ?i jinými zna?kami jako Porsche, Lamborghini, Maserati…. Na druhou stranu bych asi tento vůz necht?l vlastnit, protože je to rarita, a všudyp?ítomný strach, abych vůz nezni?il, by m? donutil jezdit s vozem velice pomalu, takže bych si jízdu moc neužil. Ovšem je tu možnost mít repliku tohoto skvostu, osobn? jsem ?etl o replice postavené z Nissanu 280Z, která je pohán?na BMW motorem V12. Na severoamerickém trhu dokonce můžete koupit karoserii 250 GTO, která se dá položit na základy nejen Nissanu 280 Z, ale také 240 Z a 260 Z. Ne?íkám, že je toto levn?jší špás, ale originál Ferrari je originál a ten nikdo nenahradí.

Zde je pár obrázků a odkazů:

Ferrari 250 GTO zep?edu

Ferrari 250 GTO zep?edu

Ferrari 250 GTO zep?edu

Ferrari 250 GTO zep?edu

Ferrari 250 GTO z boku

Ferrari 250 GTO z boku

Ferrari 250 GTO z boku

Ferrari 250 GTO interiér

Ferrari 250 GTO motor

Zde další odkazy:

topspeed.com

supercars.net

A nakonec pár rozbitých kousků (jedná se o více modelů Ferrari 250) na wreckedexotics.com:

Zde

Tento příspěvek byl poslán: Pátek, 22. 8. 2008 v 18.08 a je uložen pod Auto-moto. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář